Årsmöteshandlingar 2017

Inbjudan årsmötet + Cheerforum 2017

Årsmötesdagordning 2017

Förslag på Verksamhetsberättelse 2017_2018 uppdaterad 2017-09-13

Fullmakt 2017
Tänk på att alla anmälda ombud skall ha med sig en undertecknad fullmakt från sin förening till mötet för att kunna få rösta. Man får enbart representera en förening. Man kan ej vara ombud för någon förening som FS ledamot.

Förslag på VL 2017_2018

Revisionsberättelse 2017

Årsbokslut2 med förvaltningsberättelse och balans och resultatrapport

Budget SCF 2017-2018

Ombudsförteckning 20170826pdf
Står det inget namn efter er förening har ni troligtvis ej lämnat in något ombud. Vill ni vara med och påverka och få rätten som förening att rösta på årsmötet får ni gärna inkomma med ett ombud till oss.

Valberedningens förslag 2017_2018 (uppdaterad 20170915)

Övriga nominerade 2017_2018