Föreningsanslutning

Föreningsanslutning

Som medlem i Svenska Cheerleadingförbundet får föreningen ta del av gemenskapen bland de svenska cheerleadingklubbarna.
Er förening blir medlem genom att ni fyller i formuläret ”Föreningsanmälan” och skickar in det till förbundet. När ni har gjort det får ni en faktura så att er förening kan betala in medlemsavgiften. Medlemskapet gäller tills vidare. När fakturan är betald så får ni inloggningsuppgifter till SCF:s medlemsregister.

Föreningsanmälan (Denna blankett ska postas till förbundets adress)
Förbundets interna rutin för medlemsansökan

För förslag på stadgar för nya föreningar, läs gärna RF:s stadgar:
http://www.rf.se/Undermeny/Dokumentbank/Stadgarochregler/

 

Föreningsrapport

Föreningsrapporten skall skickas in varje år senast den siste juli.

Länk till Föreningsrapport

 

Utträde

Vill er förening inte längre vara medlemmar i förbundet ska detta meddelas skriftligen till förbundets adress.
Föreningar som inte har betalat årsavgift under 2 på varandra följande år anses ha begärt utträde.