Förbundsstyrelsen

KatarinaEriksson(1)  Ordförande
Katarina Eriksson – Köping
E-post: ordforande@cheerleading.se
22553730_10155355285787639_117826170_o Kassör
Christina Nilsson – Göteborg
E-post: kassor@cheerleading.se
Malin Allsten Sekreterare
Malin Allsten – Kristianstad
Ledamot
Gunilla Dahnelius – Malmö
9x12 100dpi Anna A3950 Ledamot
Anna Sandström – Stockholm
E-post: anna.e.sand@gmail.com
Karin Zetterlund Ledamot
Karin Zetterlund – Västerås
Sten Karlson Ledamot
Sten Karlson – Stockholm
 
Katrin Cheiux 2 Suppleant
Katrin Chieux – Stockholm
Suppleant
Alexander Ström – Stockholm 
 
 Marika Björklöf Suppleant
Marika Björklöf – Umeå