Förbundsstyrelsen

KatarinaEriksson(1)  Ordförande
Katarina Eriksson – Köping
E-post: ordforande@cheerleading.se
9x12 100dpi Anna A3950 Vice Ordförande
Anna Sandström – Stockholm
E-post: 
anna.e.sand@gmail.com
22553730_10155355285787639_117826170_o Kassör
Christina Nilsson – Göteborg
E-post: kassor@cheerleading.se 
Malin Allsten Sekreterare
Malin Allsten – Kristianstad
Ledamot
Gunilla Dahnelius – Malmö
Karin Zetterlund Ledamot
Karin Zetterlund – Västerås
Sten Karlson Ledamot
Sten Karlson – Stockholm
Katrin Cheiux 2 Suppleant
Katrin Chieux – Stockholm
Suppleant
Alexander Ström – Stockholm 
 Marika Björklöf Suppleant
Marika Björklöf – Umeå