Information

Kort bakgrund om Svenska Cheerleadingförbundet
Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) bildades den 11 juni 1995 och är associerat under Svenska Gymnastikförbundet (SvGF). Innan dess bedrevs cheerleading i Svenska Amerikansk fotbollförbundets verksamhet sedan mitten av 1980-talet. SCF har idag cirka 6000 licensierade utövare i 54 föreningar.

 

Nuläge – internationellt och i Sverige
Cheerleading är en starkt växande sport i Europa och övriga världen. Cheerleading kom till Sverige i mitten på 80-talet och 1989 arrangerades Sveriges första nationella mästerskap i Cheerleading.
SCF är medlem i International Cheer Union (ICU) som är ett internationellt förbund med 110 medlemsländer som verkar för global samverkan. På europisk nivå är vi medlem i European Cheer Union (ECU). Vår gemensamma ambition är att verka för idrottens utveckling och sportens erkännande med OS deltagande som yttersta mål. Den 29 augusti 2012 slöts ett avtal mellan International Cheer Union, Fédération Internationale de Gymnastique and SportAccord för att reglera sporterna jämsides existens och verksamhet. Den 31 maj 2013 antogs ICU som medlem av SportAccord.

Stadgar och riktlinjer

Stadgar
Statutes in English
Riktlinjer – kommittéernas och arbetsgruppers arbete inom SCF 20171007

Resesäkning
Utläggspecifikation

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar 2017
Årsmöteshandlingar 2016
Årsmöteshandlingar 2015
Årsmöteshandlingar 2014

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2017-09-17
Årsmöte 2016-09-25
Årsmöte 2015-09-27
Årsmöte 2014-09-28
Årsmöte 2013-09-22

Årsmöte 2012-09-23
Årsmöte 2011-09-18
Extra årsmöte 2009-02-21
Årsmöte 2009-01-25
Extra årsmöte 2009-01-25
Årsmöte 2008-01-27
Årsmöte 2007-01-28
Årsmöte 2006-01-28
Årsmöte 2005-01-22
Årsmöte 2004-01-24
Årsmöte 2003-01-25