Informationskommittén

Informationskommitténs uppdrag är att arbeta med information om cheerleading. Detta innebär att sprida information till och från medlemsföreningar, förbundet, media och andra som kan tänkas vara intresserade av sådan information.

Kommitténs ansvarsområden är bland annat:

  • Hemsidan
  • Kommunikation via sociala medier
  • Kontakt med massmedia
  • Upprätthålla kontaktvägar mellan förbundet och medlemsföreningarna
När kommittén håller möten ser du i kalendern. För allmänna frågor till IK, kontakta ik@cheerleading.se