Internationella utskottet

Internationella utskottet är det organ inom Svenska Cheerleadingförbundet som arbetar med internationella frågor av politisk och operativ karaktär. Det handlar om Sveriges plats på den internationella arenan i form av närvaro, internationell tillhörighet och deltagande. IU arbetar strategiskt med utvecklingen av sporten Cheerleading i Sverige, Europa och världen.

Ansvarsområden

  • Arbeta med det internationella perspektivet av förbundsstyrelsens beslutsunderlag
  • Vara kontaktperson för, samt förhandla om, bland annat avtal, stadgar samt tävlingsregler i de internationella förbund vi är medlemmar i
  • Representera Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) vid internationella mästerskap och årsmöten
  • Ta emot och skicka ut information om internationella tävlingar och utbildningar
  • Samordna Sveriges deltagande vid internationella mästerskap
  • Granska inbjudningar till internationella event och vidarebefordra dem till medlemsföreningarna
  • Vara remissinstans till tävlingskommittén för sanktioner och internationell påverkan
  • Aktivt arbeta för ett nordiskt samarbete
Du som har frågor till IU kan antingen kontakta någon av de ledamöter som sitter med i utskottet, eller så skickar du ett meddelande på följande mailadress: iu@cheerleading.se.