Tävlingskommittén

Allmän information

Tävlingskommittén (TK) är SCF:s beslutande och verkställande organ i de frågor som särskilt rör tävlingar. TK har som uppgift att utse arrangör för SCF:s mästerskapstävlingar, samt att ta fram regler och bestämmelser för de svenska tävlingarna.

TK behandlar även sanktionsansökningar för medlemsföreningar vid utlandsresa (tränings-, uppvisnings- eller tävlingsresa). TK tar också emot dispensansökningar inför SCF:s mästerskapstävlingar, behandlar andra tävlingsansökningar samt godkänner domare och spotters till nationella och internationella tävlingar.

För allmänna frågor till TK, använd följande mailadress: tk@cheerleading.se

Övriga kontaktvägar till TK:

regler@cheerleading.se – Regelfrågor

arrangemang@cheerleading.se – Arrangemangsfrågor och arrangemangsansökningar

dispenser@cheerleading.se – Dispenser

sanktioner@cheerleading.se – Sanktioner

Medlemmar

 • Elin Svensson – Ordförande
 • Lotta Anderbecken
 • Emelie Elfvengren
 • Karl Bernholdsson
 • Cecilia Kvarnmark
 • Elin Söderström

Ansvarsområden

Regeldokumentansvarig

Ansvarig för:

 • Regeldokumenten – tävlingsbestämmelser (TB), tävlingsregler (TR) och ordlista
 • Uppdatering och sammanställning av regeldokumenten
 • Att regeldokumenten finns uppdaterade och tillgängliga på SCF:s hemsida

Domaransvarig

Ansvarig för:

 • Kontakt med och tillsättning av domare på SCF:s mästerskap, samt vara kontaktperson till arrangören gällande domare
 • Domarprotokoll – att de finns uppdaterade och tillgängliga på SCF:s hemsida
 • Beslut om licensiering, klassificering och lämplighetskontroll av domare
 • Domarfrågor som handlar om deras roll som domare på tävling
 • Kontaktperson mot domarutbildningsansvarig i UK

Spottersansvarig

Ansvarig för:

 • Kontakt med och tillsättning av spotters på SCF:s mästerskap samt vara kontaktperson till arrangören gällande spotters
 • Programskiss – att den finns uppdaterad och tillgänglig på SCF:s hemsida
 • Beslut om licensiering, klassificering och lämplighetskontroll av spotters
 • Spottersfrågor som handlar om deras roll som spotters på tävling

Informationsansvarig

Ansvarig för:

 • Spridning av information från TK till förbundets medlemsföreningar
 • Information från TK på förbundets hemsida
 • Svara på inkomna och allmänna frågor

Dispens-/Sanktion-/Protestsansvarig

Ansvarig för:

 • Ta emot dispenser/sanktioner/protester från SCF:s föreningar
 • Efter beslut från TK och FS, skicka ut beslut till berörd förening
 • Dispens-, sanktions- och protestblanketterna – att de finns uppdaterade och tillgängliga på SCF:s hemsida

Arrangemangsansvarig

Ansvarig för:

 • Ta emot ansökningar från och ha kontakt med föreningar gällande arrangemang
 • Att mästerskapsdatum finns och är uppdaterade på SCF:s hemsida
 • Arrangörsblanketter – att de finns uppdaterade och tillgängliga på SCF:s hemsida
 • Arrangörshandboken
 • Dokumentation av resultat från SCF:s mästerskap