Försäkringar

svedea-forsakring

 

 

Svedera är SCFs nuvarande försäkringsbolag.

Skada anmäler du till Svedea på telefonnummer 0771 160 199.

Ni hittar med info på Svedeas hemsida

 

Korttidsförsäkring
Olycksfall för cheerleaders
Vilken försäkring ska föreningen ha


 

Licenser

Som licensierad har du bl a rabatt på våra utbildningar, rätt att tävla samt delta i de officiella uppdrag som SCF förmedlar och arrangerar.

Varje individ i föreningen ska ha en personlig licens som bla innefattar försäkring. Precis som i alla andra idrottsförbund så måste din förening vara medlem i Svenska Cheerleadingförbundet för att licensen ska gälla.

Alla föreningar ansvarar själva för att registrera nya licenser.

Det som gäller för övergångar från en förening till en annan finns beskrivet i tävlingsbestämmelserna TB.
Här är ett utdrag:

B – Föreningstillhörighet

1. En medlem som är licensierad hos SCF är registrerad hos en förening under hel aktuell tävlingssäsong. Om en medlem önskar byta förening så finns en övergångsperiod som sträcker sig från 10 juli till 10 september.  För regler gällande övergångar, se SCFs licensinformation.

2. En medlem som är licensierad hos SCF för en förening får inte representera någon annan förening under innevarande tävlingssäsong.

3. Föreningstillhörighet gäller fram till nästkommande tävlingssäsong, om inte moderföreningen, medlemmen och en annan förening träffat separat överenskommelse genom avtal såsom utlåningsavtal eller övergångsavtal. Det är inte tillåtet att tävla för två olika föreningar på samma tävling.

Alla licenser registreras hos Pensum

För att registrera licenser behöver ni en inloggning som ni får av SCF.
Alla ärenden gällande licenser, förflyttningar av licenser/personer handhas av SCF och ni vänder er till oss via mejl. licenser@cheerleading.se

 

Inför säsongen 2018-2019 har nya licenstyper införts i Pensum

Träningslicens grupp upp till 11 år   Grupp pris
Träningslicens från 12 år och upp 50 kr
Tävlingslicens upp till 11 år för Pom & level 1-3 235 kr
Tävlingslicens från 12 år för Förberedande Pom & level 1 och 2 235 kr
Tävlingslicens från 12 år för Pom Freestyle & level 3, 5 & 6 235 kr
Tävlingslicens utökad upp till 11 år för Pom & level 1-3 275 kr
Tävlingslicens utökad från 12 år för Förberedande Pom & level 1 och 2 275 kr
Tävlingslicens utökad från 12 år för Pom Freestyle level 3, 5 & 6 275 kr

Försäkringsalternativen är samma som tidigare år.

Tävlingslicens = Tävlingslicens Grund för 235 kr
Tävlingslicens utökat = Tävlingslicens utökad för 275 kr

Uppdatering och byte av licenstyp går lätt att själv göra i Pensum.

Ex.
Anna börjar i ett level 2 lag och tränar med dem under hela hösten. Hon försäkras och licensierad med ”Tävlingslicens från 12 år för Förberedande Pom & level 1 och 2”. Hon går sen på föreningens extra try out i januari 2019 och flyttas då upp till föreningens level 3 lag. Omlicensiering sker då i Pensum där man väljer  ”Tävlingslicens från 12 år för Pom Freestyle & level 3, 5 & 6” Ingen kostnad påverkas.

Är en aktiv med i flera olika levels licensierar men den aktive efter den högsta nivån man tävlar på.

Tränare licensierar man under den leveln de är tränare alternativt den högsta leveln.

 

Licensinfo till föreningar – uppdatering på väg inom kort


 

Blanketter

Övergångsavtal