Försäkringar

svedea-forsakring

 

 

Svedera är SCFs nuvarande försäkringsbolag.

Skada anmäler du till Svedea på telefonnummer 0771 160 199.

Ni hittar med info på Svedeas hemsida

 

Korttidsförsäkring
Olycksfall för cheerleaders
Vilken försäkring ska föreningen ha


 

Licenser

Som licensierad har du bl a rabatt på våra utbildningar, rätt att tävla samt delta i de officiella uppdrag som SCF förmedlar och arrangerar.

Varje individ i föreningen ska ha en personlig licens som bla innefattar försäkring. Precis som i alla andra idrottsförbund så måste din förening vara medlem i Svenska Cheerleadingförbundet för att licensen ska gälla.

Alla föreningar ansvarar själva för att registrera nya licenser.

Det som gäller för övergångar från en förening till en annan finns beskrivet i tävlingsbestämmelserna TB.
Här är ett utdrag:

B – Föreningstillhörighet

1. En medlem som är licensierad hos SCF är registrerad hos en förening under hel aktuell tävlingssäsong. Om en medlem önskar byta förening så finns en övergångsperiod som sträcker sig från 10 juli till 10 september.  För regler gällande övergångar, se SCFs licensinformation.

2. En medlem som är licensierad hos SCF för en förening får inte representera någon annan förening under innevarande tävlingssäsong.

3. Föreningstillhörighet gäller fram till nästkommande tävlingssäsong, om inte moderföreningen, medlemmen och en annan förening träffat separat överenskommelse genom avtal såsom utlåningsavtal eller övergångsavtal. Det är inte tillåtet att tävla för två olika föreningar på samma tävling.

Alla licenser registreras hos Pensum

För att registrera licenser behöver ni en inloggning som ni får av SCF.

Licensinfo till föreningar – uppdatering på väg inom kort

Alla ärenden gällande licenser, förflyttningar av licenser/personer handhas av SCF och ni vänder er till oss via mejl. licenser@cheerleading.se

 


 

Blanketter

Uppdatering kommer inom kort

Övergångs och utlånings förfarande Svenska Cheerleadingförbundet

Övergångsavtal

Övergångsavtal ifyllnadsbar

Utlåningsavtal

Utlåningsavtal ifyllnadsbar

Licens 2017_2018 framsida