Kontakt

Kontaktuppgifter till Svenska Cheerleadingförbundet

Kansliet

Svenska Cheerleadingförbundet
c/o Sofie Lewerentz
Pärlstickaregatan 8
41658 Göteborg

E-post: scf@cheerleading.se

Telefon: 08-500 023 70

Telefontider: 13-15 vardagar är lättast att nå oss. Om vi ej svara kan vi vara på utbildning, sitta i möte eller vara upptagna med annat samtal.

Plusgiro: 6012363-5
Organisations nr: 802404-5869

Kia Wulff
Föreningskonsulent
Telefon: 073-088 16 28
Mejladress: kia.wulff@cheerleading.se

  

Sofie Lewerentz
Ekonomiansvarig
Telefon: 076-318 09 47
Mejladress: ekonomi@cheerleading.se

 

 

Christina Nilsson
Kassör
Mejladress: kassor@cheerleading.se

Katarina Eriksson
Ordförande
Mejladress:ordforande@cheerleading.se

 

Tävlingskommittén

tk@cheerleading.se Generella frågor kring tävlingsverksamhet
 regler@cheerleading.se  Frågor kring TB och TR (obs ej levels, se fliken regelfrågor )
 arrangemang@cheerleading.se  Frågor gällande SCFs arrangemang och tävlingar
 dispenser@cheerleading.se  Dispensansökningar
 sanktioner@cheerleading.se  Sanktionsansökningar

Utbildningskommittén

 uk@cheerleading.se  Alla frågor gällande utbildningar som SCF erbjuder

Landslagsutskottet

 lu@cheerleading.se Alla frågor gällande våra landslag

Internationella utskottet

iu@cheerleading.se Alla frågor som berör internationella frågor kring cheerleading (ej tävlingsfrågor)

Integritetsgruppen

integritet@cheerleading.se  Alla frågor som berör vårt projekt  gällande integritet och arbetat kring att motverka sexuella övergrepp

Active Cheer

 activecheer@cheerleading.se  Alla frågor som berör vår utbildningsatsning Active Cheer

Valberedningen

valberedningen@cheerleading.se Alla frågor som berör val av ledamöter till SCFs styrelse

Press

press@cheerleading.se Alla frågor gällande nyheter, ackrediteringar och pressmeddelanden

 


Skicka e-post direkt till förbundet genom att använda formuläret nedan.

Namn (*)

E-post (*)

Ämne

Ditt meddelande