Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Samlingssida för coronavirusets påverkan på svensk cheerleading
2020-05-08 11:26
Svenska Cheerleadingförbundet följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer som lämnas från ansvariga myndigheter med ansvar för och kompetens på området när det handlar om coronaviruset, covid-19. För att samla den information vi har tillgång till har vi skapat en samlingssida.

Detta är Svenska Cheerleadingförbundets samlingssida för informationen kring coronaviruset och dess påverkan på svensk cheerleading. 

 

Informationen uppdateras på denna sida när det inkommer ny information. Senast uppdaterat 2020-05-02

 

I går (1 april 2020) meddelade Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet ett förtydligade kring de rekommendationer som gäller för träning och idrottsverksamhet, utifrån gällande beslut, förordningar och rekommendationer. Konkret för svensk cheerleading innebär det att vi i våra medlemsföreningar ska:

 

 • Följa de direktiv som gäller för hygien.
 • Undvika åskådare på samtliga träningar.
 • Träna helst utomhus. 
 • Undvika närkontakt. Betyder att ni inte ska bygga/stunta eller utföra moment som kräver passare. Lek inte heller lekar som medför att man måste ta i varandra. 
 • Respektera individuella val baserat på de förhållanden som råder för individen.

 

Viktiga informationskällor: 

Vid symtom och misstänkt smitta:

Vid sjukdoms- och luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta sjukvården via 1177. Besök inte någon vårdinrättning, utan kontakta alltid först 1177 Vårdguiden via telefon.

 

För generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13. 

 

Hur påverkar det som händer svensk cheerleading?

Regeringen har på förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer inte ska få hållas tills vidare. Gäller från söndag den 29 mars 2020. Den första rådande begränsningen var 500 personer. 

 

Det som händer i vårt samhälle har olika påverkan på cheerleadingens verksamhet. Enligt tidigare beslut har Svenska Cheerleadingförbundet tvingats att ställa tre av årets distriktsmästerskap. Läs mer om det här!

Svenska Cheerleadingförbundet har också efter noga övervägande av den rådande situation runt om i världen till följd av coronavirusets spridning ihop med de svenska landslagens trygghet, säkerhet och sportsliga förutsättningar beslutat att ställa in det svenska deltagandet i 2020-års världsmästerskap i cheerleading. Läs mer om det här!

 

Förbundsstyrelsen har också efter noga övervägande av den rådande läge, samt då vi inte kan säkerställa sportslig rättvisa, praktisk eller ekonomisk planeringbeslutat att ställa in de nationella mästerskapen, RM & SM. Läs mer om det här!

 

Utgångspunkten i Svenska Cheerleadingförbundets rekommendationer är de nationella riktlinjer som regelbundet ges och uppdateras av ansvariga myndigheter, samt att alla individer alltid har ett eget ansvar att följa dessa och i tillägg göra en egen bedömning om deltagande.

 

Oavsett är det alltid individernas hälsa och säkerhet som är i fokus. Tänk därför även på riskgrupper som finns i er närhet. Visa särskild vaksamhet och försiktighet kring äldre personer.

 

Viktigt för alla att tänka på - Tänk på detta för att skydda dig själv och andra! 

 

 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom och minst 48 timmar efter att du är symtomfri.
 • Undvik kontakt med andra sjuka personer. Tänk även på riskgrupper som finns i er närhet. Visa särskild vaksamhet och försiktighet kring äldre personer.
 • Använd handsprit som komplement och när inte handtvätt är möjlig

 

För mer information tag del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 

Träningar på föreningsnivå:

Utifrån hur det ser ut lokalt i era områden och föreningar har ni själva att ta ställning till om ni ska bedriva fortsatt verksamhet eller inte. Tänk på att i alla lägen följa de ansvariga myndigheternas beslut och rekommendationer, samt att varje individs situation är unik. Allmäntillstånd eller sjukdomshistorik i den närmaste omgivningen kan påverka beslut. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan som gäller.

 

Efter Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets förtydligande om vad som gäller för träning och föreningsverksamhet (1 april 2020) rekommenderar vi följande till samtliga cheerleadingföreningar i landet:

 

 • Följ de direktiv som gäller för hygien. Gör det enkelt att tvätta händerna. Använd handsprit som komplement.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktiviteten går man hem direkt.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Undvik närkontakt mellan utövare. Gör andra övningar istället. För oss inom cheerleading betyder det att vi inte ska stunta (bygga) eller göra moment som exempelvis volter/tumbling där det krävs passare. Lek inte heller lekar som medför att man måste ta i varandra. 
 • Undvik trängsel. Se därför till att minska antalet åskådare och i vissa fall antalet deltagare.
 • Om möjligt träna utomhus, istället för inomhus.  
 • Respektera individuella val baserat på de förhållanden som råder för individen.
 • Skjut upp eller ställ in matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. 
 • Undvik onödiga resor i samband med idrott. Det innefattar även kollektivtrafiken.
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering.

För att kunna fatta korrekta beslut kring den egna verksamheten, samt deltagande i andra arrangemang ber vi alla föreningar att också hålla sig uppdaterade via folkhalsomyndigheten.se, samt krisinformation.se om det rådande läget.

 

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan - idrott och träning ska därför fortsätta
Folkhälsomyndighetens besked är att träningar inte automatiskt ska ställas in med anledning av pandemin. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning, exempelvis genom att träningen sker utomhus, istället för inomhus.

 

Personer över 70 år och som tillhör en riskgrupp ska inte delta i gruppaktiviteter. Det är dock viktigt för hälsan att äldre fortsätter att röra på sig och då rekommenderas fysisk aktivitet och promenader utomhus.

 

Dessutom framhåller myndigheten att arrangören av aktiviteten (precis som tidigare) bör göra en riskbedömning för att identifiera åtgärder för att minska risken för smittspridning. Tänk också på att det kan se olika ut i olika delar av landet eller till och med inom samma region, distrikt eller kommun så gör alltid en egen riskbedömning och utgå inte enbart efter vad andra gör.

 

Här kan man läsa mer:

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar 

Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster 

 

Utbildningar och möten:

Tänk på att inga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer får hållas. Fråga er därför om ni behöver ordna andra möten än de som verkligen är verksamhetskritiska. Exempelvis kan årsmöten och andra sammankomster som inte är absolut nödvändiga flyttas framåt i tiden. Genomför ni utbildningar och möten tänk på att följa gällande rekommendationer för minskad smittspridning, samt att informera deltagarna om förhållningssätt och planering.

 

Samtliga medlemsföreningar kan kontakta Svenska Cheerleadingförbundet för rådgivning gällande årsmöten.

 

Tävlingar, uppvisningar och läger:

Som en direkt följd av Folkhälsomyndighetens begäran och regeringens beslut om att följa myndighetens hemställan om att begränsa allmänna sammankomster till 500 personer beslutade Svenska Cheerleadingförbundet (12 mars 2020) att ställa in tre av årets fyra distriktsmästerskap – Mellersta, Stockholm och Södra. Läs mer om det beslutet här! 

 

Svenska Cheerleadingförbundet har också efter noga övervägande av den rådande situation runt om i världen och Sverige till följd av coronavirusets spridning, samt då vi inte kan säkerställa sportslig rättvisa, praktisk eller ekonomisk planeringbeslutat (27 mars 2020) att ställa in de nationella mästerskapen, RM & SM. Läs mer om det beslutet här!

 

Även övriga tävlingar som sanktionerats och godkänts av Svenska Cheerleadingförbundet ses över i samråd med arrangörerna.

 

Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att tävlingar ställs in eller skjuts på framtiden. Detta då det förutom att samla många personer på en och samma plats även kan medföra risk för smittspridning med tanke på resorna, samt att deltagare som flyttar sig mellan olika regioner kan före med sig smitta. 

 

Riksidrottsförbundets arbete:

Från RF:s sida ges både stöd och råd till oss som specialidrottsförbund (nedan kallat SF).  

 

 • RF har bildat en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. I denna grupp samlas medarbetare från kansliet med specialkompetens om säkerhetsfrågor, kommunikation och juridik.
 • RF har inrättat en särskild e-postadress för frågor: corona@rfsisu.se. Detta är ett sätt att erbjuda en tydlig kanal in för alla frågor från SF, distrikt, idrottsföreningar och allmänheten.
 • RF gör även en första kartläggning gällande de ekonomiska konsekvenserna på idrottsrörelsen inför de kommande samtalen med regeringen.
 • RF har en fortlöpande dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 

UD avråder från resor till andra länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.


Här kan man läsa mer om UD:s avrådan!


Årsmöten

Här finner ni mer konkreta tips på hur ni kan genomföra ett årsmöte i digitalform i Corona-tider. Tveka inte och hör av er om ni önskar hjälp eller vill få fler tips.

 


Nyhetsarkiv
RM & SM 20212020-05-27 10:10
Cheerforum 20202020-05-20 15:21
Kvalplatser 20212020-04-03 16:00
Glad midssommar2019-06-21 09:59
Årsmöte 20192019-05-15 13:42
Kallelse Extra årsmöte2018-10-26 15:20
Vi söker film......2018-10-23 15:05
Spottersutbildning2018-10-22 14:40
Vi söker en kanslist2018-10-22 14:39
DM Norra2018-10-16 16:44
DM Mellersta 2018-10-16 16:43
RM/SM 20192018-08-29 15:56
DM Södra 20192018-08-08 12:52
Uppdatering licenser2018-08-08 11:00
Kvalplatser RM & SM 20182018-08-08 10:08
OS i PyeongChang2018-08-08 10:05
God Jul & Gott Nytt År2018-08-08 09:57
Musikhjälpen2018-08-08 09:56
Årsmöte 20172018-08-08 09:43
RM & SM 20182018-08-08 09:37
Årsmöte & Cheerforum2018-08-08 09:37
2018-08-06 15:58
#Hashtags2018-07-31 09:46