Viktig information från tävlingskommittén

, Projekt levels, Tävlingskommittén.

TK håller på att revidera reglerna inför tävlingssäsongen 2012/2013, men vill redan nu uppmärksamma alla lag och föreningar på några stora förändringar.

Enligt tidigare information som TK har skickat ut komemr Sverige att närma sig levels-systemet gällande ett antal klasser. TK har även beslutat att antalet deltagare i klasserna Junior Cheer Avancerad (Cheer Junior Level 5) samt klassen Junior Mixed Avancerad (Cheer Junior Mixed Level 5) ska ändras till maxantal 24 stycken deltagare, istället för dagens maxantal 20 stycken. Ändringen gäller från 2012-06-30.

TK vill även informera att vi kommer ha genomfört en del revideringar i avdragslistan som man bör vara uppmärksam på. TB, TR och ordlista kommer att uppdateras och nya versioner av dokumenten kommer att finnas på SCF:s hemsida i slutet av augusti.

Valberedningen har inlett arbetet inför årsmötet 2012

, Förbundet.

Valberedningen har nu påbörjat arbetet med att titta på hur ledningen för SCF ska se ut under det kommande verksamhetsåret 2012-2013. Samtliga som sitter med i förbundsledningen har fått ett personligt meddelande som önskas besvarat i början av juli.

Men valberedningen efterlyser även synpunkter och förslag från alla landets medlemsföreningar. Hur vill du se svensk cheerleading utvecklas under de närmaste åren? Hur kan du bidra i det arbetet? Vem vore rätt att ingå i förbundsledningen? Alla synpunkter och förslag är välkomna. Valberedningen nås enklast via sin gruppmail, valberedningen@cheerleading.se eller så kontaktar du någon i valberedningen direkt.