Rapport från projektet för anpassning till internationella regler

, Internationella utskottet.

Svenska Cheerleadingförbundet driver just nu ett projekt för att anpassa våra klasser och regler till internationella system. Tidigare har beslut tagits om att byta reglerna för junior och senior avancerad till level 5 respektive level 6. På lördag den 10 november hålls en workshop i Stockholm om det fortsatta arbetet.

För den intresserade finns projektdefinition och rapport från pilotprojektet för införande av level 5 och 6 här:

Projektdefinition för övergången till Level 5 och 6
Rapport level 5 och 6 oktober 2012

Lansering av ny hemsida

, Förbundet.

Som ett led i arbetet för en snabbare och bättre kommunikation lanserar vi nu en ny hemsida. Syftet med den nya sidan är att underlätta för alla intresserade av förbundets verksamhet att hitta relevant information.

Nya funktioner

Under fliken föreningar kan du nu se en karta över förbundets medlemsföreningar. Förhoppningen är att den kan underlätta för dig som är intresserad av cheerleading att komma i kontakt med en förening nära dig.

En ny kalender har tagits fram. Här hittar du allt från utbildningar och workshops till tävlingar.

Under kontakt finns ett formulär som kan användas för att snabbt komma i kontakt med förbundet.

Alla nyheter har fått en kommentarsfunktion som vi hoppas kommer användas flitigt!

Frågor eller feedback?

Vår hemsida är till för dig som besökare. Tveka inte att höra av dig med synpunkter eller frågor så att vi tillsammans kan bygga en samlingsplats för svensk cheerleading. Hemsidan administreras av informationskommittén, som har e-post ik@cheerleading.se.

Uppdatering: Observera att det kan ta fram till tisdag kväll innan sidan fungerar korrekt för alla. Det beror på att det tar tid för internet att lära sig när en sida flyttat till nytt hem.

Förbättrad information genom ny kommitté

, Nyheter.

Svenska Cheerleadingförbundet vill göra förbundets verksamhet intressantare, sprida nyheter och information snabbare och göra förbundets hemsida mer lättillgänglig och anpassad för användarna. Därför har nu nya representanter för förbundets Informationskommitté tillsats. Den 16 oktober hade kommittén sitt första möte.

Carin Herrmann, som även är Informationskommitténs ordförande, representerar Sveriges mellersta distrikt och Nima Krudtaa, ledamot, representerar distrikt Stockholm. Sten Karlson är Informationskommitténs kontaktperson i förbundsstyrelsen.

Kommitténs uppgifter kommer bland annat bestå av att få ut information om uppkommande arrangemang, tävlingar och utbildningar samt att sprida kunskap för att öka intresset för cheerleading runt om i Sverige genom bland annat pressmeddelande, fler artiklar och bilder på hemsidan samt spridning av nyheter via sociala medier.

Förbundshelg för oss framåt

Den 17 -18 november kommer Svenska Cheerleadingförbundet att anordna en förbundshelg. Möjligheterna att förbättra kontakten mellan kommittéer och medlemmar i förbundet är då stora och Informationskommittén kommer givetvis ta tillfället i akt att etablera ett starkare samarbete mellan de verksamma.

Ett stort steg framåt som Informationskommittén, i samverkan med förbundets styrelse, har tagit är att skapa ett utgivningsschema. Utgivningsschemat är planen för när och hur nyhetsbrev regelbundet ska komma ut till föreningar och medlemmar runt om i landet. Informationskommittén kommer ansvara för att skicka ut ett elektroniskt nyhetsbrev tre gånger om året.

Informationskommittén behöver dig

För att öka täckningen i landet behövs fler representanter till kommittén. Främst söker vi dig som i som kan tänka dig att vara aktiv i Sveriges södra och norra distrikt. Erfarenheter inom marknadsföring, PR, grafik, journalistik eller information är meriterande men inget krav. Det viktiga är att du brinner för cheerleading eller vill få en ökad framfart för sporten i landet! Är du intresserad? Kontakta Carin Herrmann via mejl till ik@cheerleading.se 

 

Nordiska tävlingar: Finnkamp 2013 och Nordiska mästerskap 2014

, Tävlingar, Tävlingskommittén.

Första landskampen i cheerleading mellan Sverige och Finland ”Finnkampen” anordnas 25 maj 2013 i Finland. Efter det växlar landskampens värdskap mellan Finland och Sverige och tävlingen planeras att anordnas vartannat år.

Under landskampen mellan Sverige och Finlands är antal deltagande lag inte begränsat, varje land kan sända obegränsat antal starter. I alla divisioner tävlar man på traditionellt sätt men varje start deltar och bidrar samtidigt till den pågående landskampen; Sverige vs. Finland.

Finland, Sverige, Norge och Danmark fortsätter också samarbetet kring de Nordiska mästerskapen (NM) vilka nästa gång kommer att anordnas i november 2014. Tävlingarnas värdland kommer vid denna tidpunkt att vara Danmark. Därefter arrangeras tävlingarna vartannat år och det år som NM inte anordnas kommer Finnkampen att hållas.

PM för NM 2014 och Finnkampen 2013

DM Södra 2013 hålls i Borås

, Tävlingskommittén.

Tävlingskommittén kan nu meddela att tidpunkt och arrangör för DM Södra är klart. Tävlingen kommer att gå av stapeln den 23 mars 2013 i Boråshallen. Musketeers Funky Cheer står för arrangemanget. TK tackar MFC för deras insats för svensk cheerleading och önskar dem lycka till i det fortsatta planeringsarbetet.

Samtidigt meddelar TK att man fortfarande saknar arrangörer till de övriga mästerskapen och hoppas därför att samtliga föreningar i Sverige tänker igenom sina möjligheter att arrangera. Ert engagemang behövs för att tävlingsåret ska gå ihop! I år har vi även nöjet att kunna erbjuda mentorer till dem som vill arrangera. Det innebär att man som ovan arrangör kan få kontakt med en mer erfaren sådan som kan stötta i arbetet. TK hoppas att det kan vara en hjälp för er som inte arrangerat tidigare att ta steget och göra det.

Om ni är intresserade av att arrangera går det bra att maila till TK (tk@cheerleading.se) för att få ta del av ansökningshandlingar samt arrangörshandboken.

Twisters Cheer Elite inleder stor breddsatsning

, Föreningar.

För att kunna ta emot och erbjuda träning till alla som söker, utan att tappa den viktiga kontakten med invidviden, så inleder Twisters Cheer Elite nu en ny ungdomssatsning. Lagen som ingår i satsningen kommer att träna 2 timmar, ett tillfälle per vecka, ca 12 tillfällen per termin. Det är två tränare per lag, där man siktar på ca 18 aktiva för att uppnå en bra och trygg stämning. Här kan man träna cheerleading för att det är kul och för att man vill motionera, men även för lära sig grunderna i syfte att söka till tränings- och tävlingslag med höga ambitioner.

Under hösten startar minst tre nya lag och det blir fler om sektionens kö fortsätter att växa. Sök plats och anmäl dig via Twister Cheer Elites kölista om du är intresserad!

Satsningen görs mot bakgrund av att Twisters Cheer Elite under de senaste åren, glädjande nog, har märkt av ett starkt växande intresse för cheerleading som sport. Nu i höst kommer sektionen som är en del av Nacka GF att ha över otroliga 260 aktiva cheerleaders.

Viktig information från tävlingskommittén

, Projekt levels, Tävlingskommittén.

TK håller på att revidera reglerna inför tävlingssäsongen 2012/2013, men vill redan nu uppmärksamma alla lag och föreningar på några stora förändringar.

Enligt tidigare information som TK har skickat ut komemr Sverige att närma sig levels-systemet gällande ett antal klasser. TK har även beslutat att antalet deltagare i klasserna Junior Cheer Avancerad (Cheer Junior Level 5) samt klassen Junior Mixed Avancerad (Cheer Junior Mixed Level 5) ska ändras till maxantal 24 stycken deltagare, istället för dagens maxantal 20 stycken. Ändringen gäller från 2012-06-30.

TK vill även informera att vi kommer ha genomfört en del revideringar i avdragslistan som man bör vara uppmärksam på. TB, TR och ordlista kommer att uppdateras och nya versioner av dokumenten kommer att finnas på SCF:s hemsida i slutet av augusti.

Valberedningen har inlett arbetet inför årsmötet 2012

, Förbundet.

Valberedningen har nu påbörjat arbetet med att titta på hur ledningen för SCF ska se ut under det kommande verksamhetsåret 2012-2013. Samtliga som sitter med i förbundsledningen har fått ett personligt meddelande som önskas besvarat i början av juli.

Men valberedningen efterlyser även synpunkter och förslag från alla landets medlemsföreningar. Hur vill du se svensk cheerleading utvecklas under de närmaste åren? Hur kan du bidra i det arbetet? Vem vore rätt att ingå i förbundsledningen? Alla synpunkter och förslag är välkomna. Valberedningen nås enklast via sin gruppmail, valberedningen@cheerleading.se eller så kontaktar du någon i valberedningen direkt.