Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kontakt Svenskacheerleadingförbundet


Kansliet

Svenska Cheerleadingförbundet
c/o Sofie Lewerentz
Pärlstickaregatan 8
41658 Göteborg


E-post: scf@cheerleading.se

Plusgiro: 6012363-5

Organisations nr: 802404-5869


Telefon: 08-500 023 70

Telefontider: 13-15 vardagar är lättast att nå oss. Om vi ej svara kan vi vara på utbildning, sitta i möte eller vara upptagna med annat samtal.


Kia Wulff
Föreningskonsulent
Telefon: 073-088 16 28
Mejladress: kia.wulff@cheerleading.se

  

Sofie Lewerentz
Ekonomiansvarig
Telefon: 076-318 09 47
Mejladress: ekonomi@cheerleading.se

 

Christina Jarlegren
Kassör
Mejladress: kassor@cheerleading.se


Katarina Eriksson
Ordförande
Mejladress: ordforande@cheerleading.se


Tävlingskommittén

tk@cheerleading.se - Generella frågor kring tävlingsverksamhet

regler@cheerleading.se - Frågor kring TB och TR (obs ej levels, se fliken regelfrågor)

arrangemang@cheerleading.se - Frågor gällande SCFs arrangemang och tävlingar

dispenser@cheerleading.se - Dispensansökningar

sanktioner@cheerleading.se - Sanktionsansökningar


Utbildningskommittén

uk@cheerleading.se - Alla frågor gällande utbildningar som SCF erbjuder


Landslagsutskottet

lu@cheerleading.se - Alla frågor gällande våra landslag


Internationella utskottet

iu@cheerleading.se - Alla frågor som berör internationella frågor kring cheerleading (ej tävlingsfrågor) 


Integritetsgruppen

integritet@cheerleading.se - Alla frågor som berör projekt gällande integritet och arbetat kring att motverka sexuella övergrepp


Active Cheer

activecheer@cheerleading.se - Alla frågor som berör vår utbildningssatsning Active Cheer


Valberedningen

valberedningen@cheerleading.se - Alla frågor som berör val av ledamöter till SCFs styrelse 


Press

press@cheerleading.se - Alla frågor gällande nyheter, ackreditering och pressmeddelanden