Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kontakt Svenska cheerleadingförbundet


Kansliet

Svenska Cheerleadingförbundet
c/o Sofie Lewerentz
Pärlstickaregatan 8
41658 Göteborg


E-post: scf(a)cheerleading.se

Plusgiro: 6012363-5

Organisations nr: 802404-5869


Telefon: 08-5000 23 70

Telefontider: Måndag till torsdag 13-15

Svarar vi inte under dessa tider kan vi vara upptagna i telefon eller möte.


Katarina Eriksson

Generalsekreterare

Telefon: 079-304 1682

gs(a)cheerleading.se


Kia Wulff
Föreningskonsulent, administrativt stöd till utbildningsverksamheten 
Telefon: 073-088 16 28
kia.wulff(a)cheerleading.se


Sofie Lewerentz
Ekonomiansvarig, administrativt stöd till tävlingsverksamheten
Telefon: 076-318 09 47
ekonomi(a)cheerleading.se
sofie.lewerentz(a)cheerleading.se


Elin Söderström

Administrativt stöd till landslagsverksamhet och arrangemang
Telefon: 079-3395418
elin.soderstrom(a)cheerleading.se


Josephine Kalmlund
Vikarie och extra administrativt stöd
Telefon: 076-1794999

josephine.kalmlund(a)cheerleading.se


 

Kommittéer och styrelse


Förbundsstyrelsen

fs(a)cheerleading.se - Övergripande frågor av strategisk art kring förbundet. 


Tävlingskommittén

tk(a)cheerleading.se - Generella frågor kring tävlingsverksamhet

arrangemang(a)cheerleading.se - Frågor gällande SCFs arrangemang och tävlingar

dispenser(a)cheerleading.se - Dispensansökningar

sanktioner(a)cheerleading.se - Sanktionsansökningar


Utbildningskommittén

uk(a)cheerleading.se - Alla frågor gällande utbildningar som SCF erbjuder


Landslagsutskottet

lu(a)cheerleading.se - Alla frågor gällande våra landslag


Internationella utskottet

iu(a)cheerleading.se - Alla frågor som berör internationella frågor kring cheerleading (ej tävlingsfrågor) 


Integritetsgruppen

integritet(a)cheerleading.se - Alla frågor som berör projekt gällande integritet och arbetat kring att motverka sexuella övergrepp


Active Cheer

activecheer(a)cheerleading.se - Alla frågor som berör vår utbildningssatsning Active Cheer


Valberedningen

valberedningen(a)cheerleading.se - Alla frågor som berör val av ledamöter till SCFs styrelse 


Press

press(a)cheerleading.se - Alla frågor gällande nyheter, ackreditering och pressmeddelanden


Antidoping

antidoping@cheerleading.se - Alla frågor kring antidoping