Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kontakt Svenska cheerleadingförbundet


Kansliet

Svenska Cheerleadingförbundet
c/o Sofie Lewerentz
Pärlstickaregatan 8
41658 Göteborg


E-post: scf(a)cheerleading.se

Plusgiro: 6012363-5

Organisations nr: 802404-5869


Telefon: 08-500 023 70

Telefontider: 13-15 vardagar är lättast att nå oss. Om vi ej svara kan vi vara på utbildning, sitta i möte eller vara upptagna med annat samtal. 


Under vecka 29-32 kommer kansliet inte var 100% bemannat så vi har begränsade telefontider.


Under vecka 29-32 nås vi lättast på mejl och då mejlar ni scf@cheerleading.se


För akuta ärenden och om ni får behov att ringa oss så är de telefontider som gäller under vecka 29-30 tisdag och torsdag kl 9-10. Då når ni Sofie på telefonnummer: 076-318 09 47


Under vecka 31-32 utökar vi telefontiderna och har då telefontider tisdag - torsdag kl 13-15. Ni når då Elin på telefonnummer: 079-3395418


Under semesterveckorna kommer även behandlingstiden för övergångar av licenser vara 4 veckor.Kia Wulff
Föreningskonsulent, administrativt stöd till utbildningsverksamheten 
Telefon: 073-088 16 28
kia.wulff(a)cheerleading.se

Semesterledig 1 juli - 9 augusti


Sofie Lewerentz
Ekonomiansvarig, administrativt stöd till tävlingsverksamheten
Telefon: 076-318 09 47
ekonomi(a)cheerleading.se, sofie.lewerentz(a)cheerleading.se


Elin Söderström

Administrativt stöd till landslagsverksamhet och arrangemang
Telefon: 079-3395418
elin.soderstrom(a)cheerleading.se

Semesterledig 1 juli - 26 juli


 

Kommittéer och styrelse


Förbundsstyrelsen

fs(a)cheerleading.se - Övergripande frågor av strategisk art kring förbundet. 


Tävlingskommittén

tk(a)cheerleading.se - Generella frågor kring tävlingsverksamhet

arrangemang(a)cheerleading.se - Frågor gällande SCFs arrangemang och tävlingar

dispenser(a)cheerleading.se - Dispensansökningar

sanktioner(a)cheerleading.se - Sanktionsansökningar


Utbildningskommittén

uk(a)cheerleading.se - Alla frågor gällande utbildningar som SCF erbjuder


Landslagsutskottet

lu(a)cheerleading.se - Alla frågor gällande våra landslag


Internationella utskottet

iu(a)cheerleading.se - Alla frågor som berör internationella frågor kring cheerleading (ej tävlingsfrågor) 


Integritetsgruppen

integritet(a)cheerleading.se - Alla frågor som berör projekt gällande integritet och arbetat kring att motverka sexuella övergrepp


Active Cheer

activecheer(a)cheerleading.se - Alla frågor som berör vår utbildningssatsning Active Cheer


Valberedningen

valberedningen(a)cheerleading.se - Alla frågor som berör val av ledamöter till SCFs styrelse 


Press

press(a)cheerleading.se - Alla frågor gällande nyheter, ackreditering och pressmeddelanden