Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sanktionsansökan

Denna blankett används om ni som förening avser att göra en sanktionsansökan.


Tävlingskommittén (TK) och Internationella utskottet (IU) utfärdar, om inga särskilda skäl föreligger, tillstånd/sanktion till förbundsansluten förening som vill delta i internationell tävling, genomföra en uppvisning eller träningsläger utomlands, samt arrangera en öppen tävling. 

Förening behöver även söka sanktion för internationella tränare (exempelvis koreografer). 


Handläggningstiden är maximalt en månad (30 dagar) och ansökan ska vara inne i god tid. 
Om föreningen inte söker tillstånd/sanktion, men ändå tävlar, reser eller jobbar med internationella tränare, utdöms en straffavgift på 2 000 SEK. Det kan även leda till avstängning från SCFs mästerskap under upp till ett års tid.