Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kallelse till Extra årsmöte

Här med kallar vi alla medlemmar i Svenska Cheerleadingförbundet till ett extra årsmöte.


Det extra årsmötet kommer äga rum den 25 november kl 20.oo via telefonkonferens GotoMeeting.

Det ärende som skall behandlas är Stadgeändring.

Varje medlemsförening har rätt till ett ombud. Detta ombud föranmäler ni till oss via länk.


Anmäl ombud här!


Handlingar för mötet skickas till alla anmälda ombud en vecka innan mötet. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.