Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Föreningsanslutning
Som medlem i Svenska Cheerleadingförbundet får föreningen ta del av gemenskapen bland de svenska cheerleadingklubbarna.
Er förening blir medlem genom att ni fyller i formuläret ”Föreningsanmälan” och skickar in det till förbundet. Tillsammans med er ansökan skall ni även skicka in föreningens stadgar.

Vad händer sen?
Vi kommer läsa igenom era stadgar och er anmälan och sen tas ett beslut i Förbundstyrelsen att uppta er som medlemsorganisation.

Ni får sen en återkoppling och svar på er ansökan. När den är klar och om ni upptas i vårt förbunf får ni en faktura så att er förening kan betala in medlemsavgiften. Medlemskapet gäller tills vidare. När fakturan är betald så får ni inloggningsuppgifter till SCF:s medlemsregister för licenser.

Föreningsanmälan (Denna blankett ska postas till förbundets adress)
Förbundets interna rutin för medlemsansökan

För förslag på stadgar för nya föreningar, läs gärna RF:s stadgar:

Här finner ni även en mall för generella stadgar.

 


Utträde

Vill er förening inte längre vara medlemmar i förbundet ska detta meddelas skriftligen till förbundets adress.
Föreningar som inte har betalat årsavgift under 2 på varandra följande år anses ha begärt utträde.