Blanketter

På den här sidan hittar ni samtliga officiella blanketter / tillhörande dokument som vi använder oss av inom Svenska Cheerleadingförbundet. Saknar ni någon blankett? Hör av er!

Dispensansökan

Denna blankett används om ni avser att göra en dispensansökan. Tävlingskommittén (TK) behandlar dispenser för tävling och handläggningstiden är maximalt en månad (30 dagar). TK förutsätter att ni läst tävlingsbestämmelserna (TB) och -reglerna (TR) innan ni gör en dispensansökan.

Dispens för SCFs mästerskap söks senast 31 december året innan, med undantag för akuta dispenser.

Dispensblankett

Sanktionsansökan

Denna blankett används om ni avser att göra en sanktionsansökan. Tävlingskommittén (TK) och Internationella utskottet (IU) utfärdar, om inga särskilda skäl föreligger, tillstånd/sanktion till förbundsansluten förening som vill delta i internationell tävling, genomföra en uppvisning eller träningsläger utomlands, samt arrangera en öppen tävling. Handläggningstiden är maximalt en månad (30 dagar) och ansökan ska vara inne i god tid. Om föreningen inte söker tillstånd/sanktion eller tävlar trots att tillståndet inte utfärdats, utdöms en straffavgift på 2 000 SEK. Det kan även leda till avstängning från SCFs mästerskap under upp till ett års tid.

SCF Sanktionsblankett-1

Protestblankett

Denna blankett används om ni avser att lämna in en protest. En protest måste lämnas in senast en vecka efter aktuell händelse. Protester handläggs av tävlingskommittén (TK) inom tre veckor från det att protestavgiften på 500 SEK betalats in.

Protestblankett 2012-2013 (PDF)

Protestblankett 2012-2013 (Doc)