Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kontakt Svenska cheerleadingförbundet


Kansliet

Svenska Cheerleadingförbundet
Östra Hamngatan 52
411 09 Göteborg


E-post: scf(a)cheerleading.se

Plusgiro: 6012363-5

Organisations nr: 802404-5869


Telefon: 08-5000 23 70

Telefontider: Måndag till torsdag 13-15

Svarar vi inte under dessa tider kan vi vara upptagna i telefon eller möte.Katarina Eriksson

Generalsekreterare

Telefon: 079-304 16 82

gs(a)cheerleading.se


Kia Wulff
Föreningskonsulent, administrativt stöd till utbildningsverksamheten samt till FS
Telefon: 073-088 16 28
kia.wulff(a)cheerleading.se


Sofie Lewerentz
Ekonomiansvarig, administrativt stöd till internationella utskottet
Telefon: 076-318 09 47
ekonomi(a)cheerleading.se
sofie.lewerentz(a)cheerleading.se


Elin Söderström -Föräldraledig från den 10 augusti 2020

Administrativt stöd till tävlingskommittén
Telefon: 079-339 54 18
elin.soderstrom(a)cheerleading.seJosephine Kalmlund - Föräldraledig från 1 oktober 2020
Administrativt stöd till landslagskommittén samt informationskommittén
Telefon: 076-179 49 99

josephine.kalmlund(a)cheerleading.se


Maria Jansson

Vikarie från 2020-11-23

Telefon: 076-179 49 99

maria.jansson(a)cheerleading.se


 

Kommittéer och styrelse


Förbundsstyrelsen

fs(a)cheerleading.se - Övergripande frågor av strategisk art kring förbundet. 


Tävlingskommittén

tk(a)cheerleading.se - Frågor kring tävlingsverksamhet

dm(a)cheerading.se - Frågor gällande Distriktsmästerskapen

rmsm(a)cheerleading.se - Frågor gällande RM/SM


Utbildningskommittén

uk(a)cheerleading.se - Alla frågor gällande utbildningar som SCF erbjuder


Landslagsutskottet

lu(a)cheerleading.se - Alla frågor gällande våra landslag


Internationella utskottet

iu(a)cheerleading.se - Alla frågor som berör internationella frågor kring cheerleading (ej tävlingsfrågor) 


Active Cheer

activecheer(a)cheerleading.se - Alla frågor som berör vår utbildningssatsning Active Cheer


Valberedningen

valberedning(a)cheerleading.se - Alla frågor som berör val av ledamöter till SCFs styrelse 


Press

press(a)cheerleading.se - Alla frågor gällande nyheter, ackreditering och pressmeddelanden


Antidoping

antidoping(a)cheerleading.se - Alla frågor kring antidoping


Juridiska nämnden
juridisknamnd(a)cheerleading.se