SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Licens och föreningstillhörighet
Här finner ni information kring våra licenser och föreningstillhörighet och rätten att representera en förening vid officiella arrangemang.
Pensum
Pensum
Alla licenser ligger registrerade hos Pensum. Varje förening registrerar, betalar och sköter sina licenser via inlogg hos Pensum.

Varje förening har en egen inloggning och det är enbart ni som förening som har tillgång till er Pensumsida med era licenser. Vi som förbund har ingen tillgång till den. På denna sida registrerar ni alla som skall ha någon typ av licens hos oss, i grupp eller individuellt. När ni registrerat färdigt alla aktiva som under innevarande period skall ha en licens genererar ni själva ett betalningsunderlag. Vi som förbund skickat inte ut några betalningsunderlag för era licenser.

Alla föreningar ansvarar själva för att registrera nya licenser i Pensum samt licensiera om gamla innan den 30 september varje år.


För att registrera licenser behöver ni en inloggning som ni får av SCF.
Alla ärenden gällande licenser, förflyttningar av licenser/personer handhas av SCF och ni vänder er till oss via mejl till licenser@cheerleading.se


Här kommer ni till Pensums inloggning sida.
Licenser och försäkringar

Licensierade personer har rätt att vid tävling representera en förening och delta i de officiella uppdrag som SCF förmedlar och arrangerar. Dessutom får man rabatt vid våra utbildningar.

 

Licensen innehåller: en försäkringsdel, som är personlig, och en representationsrätt. Representationsrätten ger rätten att representera en förening vid tävling. Man kan bara representera en förening per tävling.

 

Mer information om försäkringar hittar du på sidan Försäkringar.

 

Licenstyper och priser

 

Träningslicens grupp t.o.m 11 år: Grupppris (denna försäkring tecknas i grupp)                       

Träningslicens från 12 år: 50 kr

           

Tävlingslicens t.o.m 11 år för performance cheer & level 1-3: 235 kr                           

Tävlingslicens från 12 år för performance cheer & level 1-2: 235 kr                                 

Tävlingslicens från 12 år för performance cheer & level 3-6: 235 kr

                             

Tävlingslicens utökad t.o.m 11 år för performance cheer &  level 1-3: 275kr                        

Tävlingslicens utökad från 12 år för performance cheer & level 1-2: 275kr 

Tävlingslicens utökad från 12 år för performance cheer & level 3-6: 275kr  

 

Här kan ni läsa skillnaden mellan de olika försäkringsalternativen grund och utökad.

 

Uppdatering och byte av licenstyp

Uppdatering och byte av licenstyp gör ni lätt själva i Pensum.

Exempel
Anna börjar i ett level 2 lag och tränar med dem under hela hösten. Hon försäkras och licensierad med ”Tävlingslicens från 12 år för Förberedande Pom & level 1 och 2”. Hon går sen på föreningens extra try out i januari 2019 och flyttas då upp till föreningens level 3 lag. Omlicensiering sker då i Pensum där man väljer  ”Tävlingslicens från 12 år för Performance cheer & level 3-6” Ingen kostnad påverkas.

Är en aktiv med i flera olika lag och levels licensierar men den aktive efter den högsta nivån man tävlar på.

Tränare licensierar man under den leveln de är tränare alternativt den högsta leveln.

 

Övergångsregler

 

Generella regler för övergångar:

 • Vid övergångsavtal får inga ekonomiska krav ställas av någon part.
 • Byten av föreningstillhörigheter för aktiv med giltig licens för innevarande tävlingsår kräver övergångsavtal och godkänns digitalt av SCF, vilket bara görs på helgfria vardagar.
 • Byte av förening för aktiv som ej har giltig licens för innevarande tävlingsår kräver ej övergångsavtal.
 • Undertecknade avtal skall efter att det signerats av alla parter skickas via e-post till licenser@cheerleading.se.
 • Behandlingstid för alla övergångar är 3 veckor.
 • SCF ansvarar ej för att lösa tvister mellan föreningarna vid övergång/utlåning.
 • Avtalen skall sparas i mottagande förening för att vid begäran kunna visas upp.
 • Aktiva som varit licensierade i förening som lagt ner sin verksamhet, och som har begärt utträde ur SCF, har rätt att byta förening utan övergångsavtal.

 

På grund av flytten av RM/SM till september kommer vissa justeringar att göras i övergångsreglerna 2021.

Tävlingslicens grund/utökad upp till och med 12 år för performance cheer & level 1-3 (ingen förändring)

 • Har rätt till fri övergång under hela säsongen och kan ej nekas övergång.
 • Övergångsavtal krävs.

Tävlingslicens grund/utökad från och med 13 år för performance cheer & level 1 och 2 (ingen förändring)

 • Har rätt till övergång från den 10 juli 2021 fram till den 10 december 2021. Kan ej nekas övergång under denna period.
 • Mellan den 10 december 2021 - 10 juli 2022 godkänns ingen övergång. Den aktive är dock välkommen att träna med annan förening men ej tävla.
 • Övergångsavtal krävs.

Tävlingslicens grund/utökad från och med 13 år för performance cheer & level 3-6 (förändrad 2021)

 • Mellan perioden 10 juli 2021 - 12 september 2021 kan undantag* ges där föreningar är överrens, tex vid flytt eller nedläggning av lag.
 • Har rätt till övergång från den 13 september 2021 fram till den 31 oktober 2021. Kan ej nekas övergång under denna period.
 • Mellan den 1 november 2021 - 10 juli 2022 godkänns ingen övergång. Den aktive är dock välkommen att träna med annan förening men ej tävla.
 • Övergångsavtal krävs.

* Gällande ovan nämnda undantag ges de av förbundet vid flytt till annan ort eller nedläggning av lag där båda föreningarna är överens. Blankett för undantagsbegäran finns på vår hemsida som ska skickas in tillsammans med övergångsblanketten. Observera att inga andra anledningar än flytt eller nedläggning av lag kommer godkännas för övergång innan RM/SM 2021.

Här finner ni undantagsbegäran

FAQ - Förskäringar, Licenser och övergångar


Hur vet jag om den aktive måste flyttas innan den 10 okt eller den 10 dec?

 • Det är den licenstyp som den aktive har som avgör det.

Ex 1. Anna licensierades av förening A den 1 september. Hon fick då en Tävlingslicens från 12 år för Förberedande Pom & level 1 och 2. Den 15 nov bestämmer sig Anna för att byta till förening B vilket går bra för hon har rätt att byta förening fram till den 10 dec.


Ex 2. Anna licensierades av förening A den 1 september. Hon får då en Tävlingslicens från 12 år för Förberedande Pom & level 3,5 och 6.
Den 15 november känner Anna att hon vill byta till förening B. Detta går ej för flytt skulle då ha skett innan den 10 okt. Anna får träna med förning B men inte tävla.


Den aktive har inte varit aktiv på 2 år. Behöver man ha övergångsavtal då?

 • Nej det behöver ni inte. Begär övergången i Pensum och mejla licenser@cheerleading.se så gör vi flytten i systemet utan övergång.

Om man har ett träningslag som ska vara med på tyckartävlingar, vilken licens skall man välja då?

 • Man väljer en träningslicens för det behövs inte tävlingslicens för att vara med på en tyckartävling. Anpassa träningslicensen efter ålder.

En aktiv i level 2 byter klubb i november till ett annat level 2-lag i den nya klubben, enligt övergångsreglerna. Kan den aktive sen flyttas upp till level 3 i januari i den nya klubben?

 • Ja man får byta level om man flyttar inom den egna föreningen.  Tänkt bara på att  då uppdatera den aktive till rätt licenstyp.

Den aktive hade en träningslicens förra licensperioden och vill nu byta förening. Får hen går när som under året och kan hen gå över utan övergång?

 • Ja, övergångsavtal behöver inte skrivas när man haft en träningslicens. Övergång får se under hela året, ingen begränsning oavsett ålder. Begär övergången i Pensum och mejla licenser@cheerleading.se så gör vi flytten i systemet utan övergång.

Den aktive har inte licensierats om av sin gamla förening inför den nya licensperioden men hen var aktiv föregående tävlingsäsong. Får hen så går över då den öppna perioden är slut?

 • Ja det går bra då den aktive inte licensierats om och har således ingen licens för innevarande år så har hen inte tränat eller har några åtagande mot den gamla föreningen. Övergångsavtal behöver inte skrivas.

Vilken tävlingslicens ska jag välja om jag har en aktiv som är 10 år under hösten men fyller 11 under vår säsongen?

 • Man väljer tävlingslicens upp till 11 år för att man skall ha full försäkring och licens för att tävla redan på hösten. Måste då vara medveten om att man inte kan neka den aktive att gå över till annan förening då aktiva under 11 år har fria övergångar hela året.

Försäkringen som heter träningsförsäkring från 12 år, är det 12 år under hösten eller 12 år under kommande våren?

 • Tänk det som att det är ”från och med 12 år”. Om hen är 11 år på hösten och blir 12 år under våren kan ni välja denna licens.

Vi skall tävla om en vecka och vi behöver få gjort en övergång omgående. Hur gör vi då?

 • Behandlingstiden för övergångar är normalt 3veckor. Akut behandlingstid kan sökas mellan 7-21 dagar innan aktuell tävling mot en tillkommande avgift på 500kr per licens. Ansökningar som inkommer 7 dagar eller senare inför aktuell tävling hanteras ej även om avgiften betalas. Observera att samtliga ansökningar för akut behandlingstid görs utan garanti att godkännas.

Hur betalar vi för våra licenser?

 • Det genereras automatisk en faktura i ert Pensum system. Ni godkänner kostnaden och licenserna genom att klicka på den gröna bocken. Ni laddar sen ner PDF filen som underlag för er inbetalning. Tänk på att det ligger på den egna föreningen att betala sina licenser. Vi som förbund skickar inte ut några fakturor.


Övergångar-Hur gör man?
Mottagande förening (den förening som den aktive skall gå över till)
 • Om ni som förening vill ha en övergång, då ansvarar ni själva för att denna blir påskriven av alla parter och ni skall se till att den skickas in (scannas alt tydligt foto) till förbundet licenser@cheerleading.se, flera dokument i samma mail är OK men se till att dokumenten skickas i separata filer. 
 • Ni skall spara originalet hos er, sätt in det i en pärm så vet ni vart ni har det.
 • Ni skriver in den aktive i ert Pensum NÄR NI FÅTT TILLBAKA det undertecknade pappret och begär övergången.
 • Ni ansvarar för att kolla i ert Pensum att den aktive inte är rödmarkerad och flyttas upp bland de andra aktiva.
 • Ni ansvarar för att betala för den aktives licens om den inte redan är betald av den gamla föreningen.
 • Ser det konstigt ut? – Kontakta då oss på licenser@cheerleading.se.
 • Det är ert ansvar att följa upp ärenden till dess att det är slutfört och en aktive är överflyttad. Ni skall inte tro och tolka själva utan kontakt oss om något inte stämmer så ni slipper stå på en tävling utan licens och bli stoppade från att gå ut på mattan!
 • Skulle övergången mot förmodan bli inaktuell kontakta oss då på mejl så vi kan ta bort begäran om flytt.
Lämnande förening (den förening som den aktive går från) 
 • Skriv under övergången och skicka tillbaka den till mottagande förening så fort ni kan. På så sätt underlättar och hjälper ni mottagande förening mycket.
 • Ha en dialog, via mejl när ni skickat tillbaka den så de vet.