SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Active Cheer åldersgrupp 3-5 år

ALLMÄNT

Säsongsplaneringen följer skolornas terminer och lov. Varje säsong består av ca 16 träningstillfällen. Det finns detaljerade träningsplaner för varje tillfälle. Under pågående säsongen kan Active Cheer gruppen kompletteras med nya medlemmar ifall det finns utrymme och intresserade deltagare.

 

I slutet av varje säsong eller året uppträder Active Cheer gruppen för sina föräldrar under sista träningstillfället. I uppvisningen får barnen visa de kunskaper de


Barn vill göra saker själva och behöver mycket positiv uppmärksamhet. I leken lär sig barn social interaktion och att komma överens med andra barn. Med stöd i leken kan mental träning, visor, rim och sagor också ge barnet glädje. I åldersgruppen 3-5 år är det fortfarande svårt för barnet att förlora i en tävling, undvik därför tävlingsinriktade övningar.

 

Minimera störningar i träningsmiljön som påverkar barnens koncentration, t.ex. ta inte fram redskap förrän de ska användas i leken. Det är också bra att vara tydlig med vad som gäller för närvarande föräldrar. Alla på plats ska känna till grundläggande regler.


Kunskaper i åldersgruppen 3-5 år
- Kom ihåg att alla barn har olika förutsättningar. 

Åldersgruppen 3-5 åringar kan oftast hoppa jämfota, stå en stund på ett ben, gå jämnt i trapporna, springa och slänga samtidigt. Barnen är generellt intresserade av regler, nummer och kreativa uttryck. Utgångspunkt för träningsnivå och förmåga skiljer sig åt.

 

Målsättning

√      Barnet lär sig idrotta mer självständigt och oberoende av andra

√      Utvecklar mångsidigt motoriska grundkunskaper

√      Klarar av att vara i rörelse större delen av träningspassen

√      Lär sig observera omgivningen och njuta av att idrotta

 

 

Rekommendation

·       En Active Cheer instruktör får ansvara för högst 10 medlemmar.

·       Rekommenderat antal barn för åldersgruppen är 6-12 st i en grupp.

·       Längd på träningstillfällen rekommenderas vara 45–60 minuter, beroende på åldersfördelning. 


VARJE TRÄNINGSTILFÄLLE SKA INNEHÅLLA: 
gång – spring – slängning –fasttagning - olika hopp – skutt – dragning –
krypning – klättring – hänga -  galopp

 

Alla träningar börjar med en startcirkel. Avsluta i en cirkel igen eller med avslappning. Det är bra att forma återkommande rutiner i träningen, det utvecklar barnens självkänsla. Gruppen kan t.ex. samlas i mitten av salen. Barnet ges chansen att lära känna de andra i gruppen och dela sina egna tankar. Detta är stunden under träningen när barnen får tala fritt, instruktören ska inte avbryta barnens samtal. I startcirkeln går man också igenom närvaro och dagens träningen. Startcirkeln är tidsbegränsad och i vissa fall måste barnens samtal begränsas så att alla får berätta varsin sak.

 

Det lönar sig att ha avslutningscirkeln/avslappningen på samma plats som startcirkeln. Repetera vad gruppen gjort under träningen. Berätta vad som händer nästa vecka. En avslappningsövning som sista moment balanserar barnens energinivå. Avslappningen kan hållas t.ex som en saga.

Active Cheer åldersgrupp 6-8 år

ALLMÄNT

Barn i åldern 6–8 år är flexibla och fördomsfria. Barnet vill bli självständigt, men är rädd för känslan att misslyckas. Därför är det viktigt att barnet få positiva förstärkande kommentarer och beröm. Barnet vill helst göra saker i grupp fast det inte alltid är så enkelt. Kompisarnas åsikter har också stor betydelse för barnet. 6–8 åringar är intresserade av kunskaper som lärs ut i skolan, som att läsa och skriva. Det är viktigt att träningen tas på allvar men fortfarande framkallar känsla av glädje. Generellt i den här åldern har barnet en snabb tillväxt, vilket kan leda till viss klumpighet när kroppen växer.

 

Kunskaper i åldersgruppen 6-8 år 
Kom ihåg att alla barn har olika förutsättningar.

 

Barnet kan forma egna åsikter och inser saker själv. Att hitta på och följa regler i lekar är viktigt för barnet. Barnets finmotorik utvecklas och det möjliggör att barnet kan börja träna på mera specifika övningar. I den här åldern kan barnet hoppa, dansa och hantera redskap. Barn är ofta djärvare i den här åldern och kan inte själv kritiskt bedöma sina egna kunskaper. Instruktören behöver kunna observera barnets säkerhet i övningarna.

 

Målsättning

√       Utvecklas och lära sig ännu mer självständig idrott

√       Öva mångsidigt motoriska grundkunskaper och övningar

√       Bli andfådd

√       Lära sig att observera omgivningen och andra i gruppen

√       Njuta av idrott

 

VARJE TRÄNINGSTILFÄLLE SKA INNEHÅLLA: 
Gående, springande, slängning, fasttagning, olika hopp, skuffning, dragning, krypning, klättring, hängning och galopp.

 

Alla träningar börjar med en startcirkel. Avsluta in en cirkel igen eller med avslappning. Det är bra att forma återkommande rutiner i träningen, det utvecklar barnens självkänsla.

Gruppen kan t.ex. samlas i mitten av salen. Barnet ges chansen att lära känna de andra i gruppen och dela sina egna tankar. Detta är stunden under träningen när barnen får tala fritt, instruktören ska inte avbryta barnens samtal. I startcirkeln går man också igenom närvaro och dagens träning. Startcirkeln är tidsbegränsad och i vissa fall måste barnens samtal begränsas så att alla får berätta varsin sak.

 

Det lönar sig att ha avslutningscirkeln/avslappningen på samma plats som startcirkeln. Repetera vad gruppen gjort under träningen. Berätta vad som händer nästa vecka. En avslappningsövning som sista moment balanserar barnens energinivå. Avslappningen kan hållas t.ex som en saga.

Active Cheer åldersgrupp 9-12 år

ALLMÄNT

Barnets humörsvängningar minskar och barnets mentala balans stabileras. Barnet blir lätt intresserad av det som är nytt och vill aktivt prova på nya saker. Barnet vill känna tillit till andra personer och dela med sig av egna åsikter. Det är viktigt att få känna sig accepterad. Att ha tävlingsinriktade lekar är nu möjligt, när barnet har lär sig att ta emot förluster. Självkänslan blir starkare när barnet lyckas i idrottsövningar, därför är det viktigt att få upplevelser från framgångar i övningarna, inte via tävlingar. Intellektuella, sportiga och äventyrliga lekar är viktiga för barn i åldersgruppen 9–12 år. Det kan förkomma okoncentration bland barn i denna ålder.

 

Kunskaper i åldersgruppen 9-12 år

Kom ihåg att alla barn har olika förutsättningar. 


Barnet observerar och förstår andras känslor mycket bättre nu än förut. Kan samarbeta bra i grupp. Barnet kan planera sin verksamhet och de är inte lika våghalsiga som tidigare. I den här åldern lär sig barn bäst när de gör övningarna och därför lönar det sig att instruera kort och koncist. Kom ihåg att barnens förutsättningar är olika.

 

Målsättning

√       Lära sig förstå idrottskulturen

√       Träna mångsidigt motoriska övningar; hastighet och rörlighet

√       Bli andfådd

√       Lära sig rena tekniska utföranden

√       Njuta av att idrotta

 

Träningen för 9–12 åriga barn ska innehålla mycket fysiska grundkunskaper (grundkunskaper: gående, springande, slängning, fasttagning, olika hopp, skuffning, dragning, krypning, klättring, hängning och galopp. Balanskunskaper: sträcka sig, böja sig, rulla, stanna, snurra, skuffa, dra och gunga. Hanteringskunskaper: rullning, slängning, bärande, fångning, sparkning, flyttning, slag och studsning.), men 9–12 åriga är redan långt i utvecklingen av grenspecifika kunskaper och därför får innehållet på träningen vara mera inrikta i grenen.

 

När du instruerar 9–12 åringarna måste du observera deras pubertet, som medför en tillvästspurt och betydande skillnader mellan biologiska åldrarna. Tjejer har sin tillväxtspurt i topp vid åldern av 11.3–12.2. Killarna har motsvarande i medelåldern på 13–14.4. Speciellt rörlighetsövningarna skall följas under tillväxtspurten pga. att benen i skelettet växer fortare än musklerna och detta leder oftast till spända muskler.

 

Alla träningar börjar med en startcirkel. Avsluta in en cirkel igen eller med avslappning. Det är bra att forma återkommande rutiner i träningen, det utvecklar barnens självkänsla. Gruppen kan t.ex. samlas i mitten av salen. Barnet ges chansen att lära känna de andra i gruppen och dela sina egna tankar. Detta är stunden under träningen när barnen får tala fritt, instruktören ska inte avbryta barnens samtal. I startcirkeln går man också igenom närvaro och dagens träningen. Startcirkeln är tidsbegränsad och i vissa fall måste barnens samtal begränsas så att alla får berätta varsin sak. 

Det lönar sig att ha avslutningscirkeln/avslappningen på samma plats som startcirkeln. Repetera vad gruppen gjort under träningen. Berätta vad som händer nästa vecka. En avslappningsövning som sista moment balanserar barnens energinivå. Avslappningen kan hållas t.ex som en saga.

Active Cheer åldersgrupp 13-16 år

ALLMÄNT

Ungdomar i den här åldern är redan långt fram i sin självständighet. Det är viktigt att få känna sig som en del av gruppen, skapa förtroenden och bli accepterad för sina intressen. Då blir det roligare att kontinuerligt delta i träningarna och intresset för idrotten utvecklas, för att fortsätta till vuxen ålder.

  

Kunskaper i åldersgruppen 13-16 år 
Kom ihåg att alla ungdomar har olika förutsättningar. 

Ungdomarna kan vanligtvis alla grundläggande övningar och är redo att lära sig mer komplicerade tekniker. Ungdomar äldre än 13 år har utvecklat finmotoriken och är i optimal ålder för att öka hastighet- och muskelstyrka. 

 

Målsättning

√       Utveckla idrott som en livsstil

√       Öka medvetenhet för hälsosamma vardagsvanor och val

√       Öva motoriska grunder och kunskaper i cheerleading

√       Bli andfådd och njuta av att träna

√       Lära sig svårare tekniska utföranden

 

Träningen för 13–16 åringar ska innehålla fysiska grundkunskaper. Grunderna: gående, springande, slängning, fasttagning, olika hopp, skuffning, dragning, krypning, klättring, hängning och galopp. Balans: sträcka sig, böja sig, rulla, stanna, snurra, skuffa, dra och gunga. Hanteringskunskaper: rullning, slängning, bärande, fångning, sparkning, flyttning, slag och studs.

 

13–16 åringar är redan långt fram i utvecklingen av grenspecifika kunskaper och därför får innehållet på träningen vara mera inriktad.

 

När du instruerar 13–16 åringar behöver du observera deras pubertet, som medför en tillvästspurt och betydande skillnader mellan biologiska åldrar. Tjejer har sin tillväxtspurt i topp vid åldern av 11.3–12.2. Killarna har motsvarande i medelåldern på 13–14.4. Speciellt rörlighetsövningarna ska följas under tillväxtspurten pga. att benen i skelettet växer fortare än musklerna och detta leder oftast till spända muskler.

 

Alla träningar börjar med en startcirkel. Avsluta in en cirkel igen eller med avslappning. Det är bra att forma återkommande rutiner i träningen, det utvecklar barnens självkänsla.

Gruppen kan t.ex. samlas i mitten av salen. Barnet ges chansen att lära känna de andra i gruppen och dela sina egna tankar. Detta är stunden under träningen när barnen får tala fritt, instruktören ska inte avbryta barnens samtal. I startcirkeln går man också igenom närvaro och dagens träningen. Startcirkeln är tidsbegränsad och i vissa fall måste barnens samtal begränsas så att alla får berätta varsin sak.

 

Det lönar sig att ha avslutningscirkeln/avslappningen på samma plats som startcirkeln. Repetera vad gruppen gjort under träningen. Berätta vad som händer nästa vecka. En avslappningsövning som sista moment balanserar barnens energinivå. Avslappningen kan hållas t.ex som en saga.