SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Glad midsommar
Buketterna som delades ut när vi tog emot och välkomnade hem juniorvärldsmästarna Team Sweden Junior Allgirl. Foto: Karin Zetterlund.
Midsommarhelgen är här. Med det också det faktum att det nu har gått fyra veckor sedan Svenska Cheerleadingförbundet blev invalda i Riksidrottsförbundet. Med anledning av det vill vi skicka en midsommarhälsning och än en gång rikta ett särskilt tack till er alla som delat vår kamp.

Tack för att ni kämpat med oss och tack för ert enorma stöd. Detta var en seger för oss alla. Vi är enormt stolta och glada. Svensk cheerleading har fått sitt erkännande när vi blev invalda som ett specialidrottsförbund i det svenska Riksidrottsförbundet. Tack även till er alla som hört av er till oss med hälsningar och gratulationer. 

Här kan ni se ett utdrag av de hälsningar som strömmat in:

Från vårt internationella förbund, International Cheer Union;
I am so happy for you !  This is such a great accomplishment and one that has taken far too long. But now it is finished and you can move on! Please let us know if there is anything we can assist you with as you work with the Swedish Olympic Committee. Hopefully, your independence from Gymnastics will be important. Once again, congratulations! Looking forward to seeing you soon!
 
Kindest regards,
Mike Jacki
International Cheer Union
Senior Advisor
Chair, Anti-Doping Committee

Jeff Webb President ICU
Karl Olson General secretary

Även andra specialidrottsförbund har hört av sig. Ett av de var Svenska Bordtennisförbundet som i ett brev till vår förbundsordförande skrev; 

Svenska Bordtennisförbundet ber att få gratulera Svenska Cheerleadingförbundet till inträdet till Riksidrottsförbundet. Vi ser med tillförsikt på framtiden och hoppas på ett gott samarbete. 
 
Med vänliga hälsningar
Petra Sörling, Ordförande
Thomas Buza, Förbundschef

Svenska Cheerleadingförbundets ordförande Katarina Eriksson skrev i sitt svar;
Tack så mycket! Som ni säkert märkte är vi enormt glada, direkt rörda till tårar, över att ha fått förtroendet att ingå i idrottsrörelsen. Välkomnandet från alla har varit varmt och överväldigande - vi har fått en enorm energiboost och ser fram emot att få komma igång.

En av våra tidigare förbundsordföranden Karl Gustafsson skickade oss sina hjärtligaste gratulationer och lyckönskningar, och noterade att det ligger en hel del hårt arbete bakom denna framgång. 

Även Nyköpings Arenor där vi arrangerat RM & SM i cheerleading de senaste åren hörde av sig med en hälsning, genom marknadssamordnaren Anna Andreasson; 

Med anledning av Svenska Cheerleadingförbundets inträde i RF vill vi skicka en hälsning och ett STORT grattis från Nyköpings Arenor – jättekul!

Även grundaren av JAMBrands Dan Kessler som också var den som såg till att tävlingen JAMfest Nordic kom till Sverige skickade oss sina hälsningar;

Grattis!  It was such great news when I heard the result that The Swedish Cheerleading Federation was voted as a member of The Swedish Sports Confederation.  What a great recognition of all the great athletes and coaches and administrators who have worked so hard for many years in the growth of participation and success of cheer in Sweden.   
 
Over the past five years I have seen first hand just how good cheer is in Sweden.  When I brought JAMfest Nordic to Sweden it was due to the support the sport had throughout Sweden and the growth potential seen in the sport.  I have seen first hand the great coaches who teach these athletes how to excel at their level all while teaching then about growing in life outside the sport.  The passion of the coaches and athletes to improve and grow the sport has been special to see.  
 
As someone who sees cheerleading around the world, Sweden is at the top in regards to governance in their federation and their effort to develop the sport in the right way.  Again congratulations to all directly involved in this recognition as well as all the committed coaches and athletes who make the sport of cheer so great in Sweden.
 
Cheers!
Dan Kessler, President, JAMfest & Varsity Louisville

Dessutom har också Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna skickat oss ett officiellt välkomnande;

Jag vill med detta mejl officiellt välkomna Svenska Cheerleadingförbundet in i idrottsrörelsen! Ni är nu ett av våra 72 medlemsförbund vilket innebär att ni är del av en rörelse med 3,2 miljoner medlemmar och drygt 20 000 idrottsföreningar spridda över hela Sverige.

Som medlemmar kommer både ni och era föreningar runt om landet ges möjlighet att erhålla olika typer av stöd (personellt och finansiellt) för er verksamhet. Senare idag kommer ni att erhålla information om på vilket sätt det är möjlighet att ta del av ekonomiskt stöd för er centrala verksamhet. Läs igenom detta material noggrant då det är angeläget att ni sätter er in i de processer som påverkar det ekonomiska stödet.

Jag vill också passa på att flagga för att ni som nytt SF kommer att bjudas in till ett möte innan sommaren för att tillsammans med oss gå igenom grunderna kring ert medlemskap och möjliggöra en ändamålsenlig introduktion för er i idrottsrörelsen.  

Bästa hälsningar, Stefan Bergh
Generalsekreterare
Riksidrottsförbundet | SISU Idrottsutbildarna | Bosöstiftelsen

Vi vill även än en gång rikta ett stort varmt tack till de förbund vars representanter talade för vår sak i frågan om vår medlemsansökan under Riksidrottsmötet


Svenska Cheerleadingförbundet kan inte nog tacka er för stöd och fina ord under dagen och det är till stor del med era peppande och engagerande tal i ryggen som vi står här idag som fullvärdiga medlemmar i Riksidrottsförbundet!


 • Petra Björk, Svenska Frisbeesportförbundet
 • Henrik Johansson, Svenska Sportdykarförbundet
 • Cenneth Åhlund, Svenska Bågskytteförbundet 
 • Minette Rogner, Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
 • Anders Emanuelson, Svenska Mångkampsförbundet
 • Pierre Thullberg, Svensk Fäktning

Vi vill vidare rikta ett tack till alla de andra förbund som röstade för att bifalla vår ansökan, även om vi inte har någon sammanställning över dessa!


Till Svenska Gymnastikförbundet vill vi säga tack för den tid som har varit och ser hjärtligt fram emot en ny era av samarbete på likvärdiga grunder.


Svenska Cheerleadingförbundet ser nu fram emot att möta er alla i andra idrottssammanhang.


Ett omfattande arbete har nu startat där vi analyserar beslutet, tar till oss information och träffar Riksidrottsförbundet, samt lägger upp vår strategi och anpassar organisationen för att kunna förvalta det förtroende som getts oss på allra bästa sätt. När vi har mer klarhet i vad som kommer att hända utlovar vi att våra medlemmar är de första som kommer att informeras och få veta vad som är på gång. 
Svenska Cheerleadingförbundet valdes in i Riksidrottsförbundet
Anna Sandström, Katarina Eriksson och Sten Karlsson, som tillsammans med Katrin Chieux representerade Svenska Cheerleadingförbundet under Riksidrottsmötet 2019.
Söndag den 26 maj 2019 kom att bli en historisk dag för svensk cheerleading, när idrotten fick ett erkännande och Svenska Cheerleadingförbundet valdes in som medlemmar och nytt specialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet. 

Vi upplevde ett enormt stöd från delegaterna och övriga förbund som deltog i Riksidrottsmötet. Det var ingen som egentligen ställde sig i talarstolen och talade emot oss eller ifrågasatte att vi uppfyllde samtliga krav för att väljas in.


Bland de som öppet ställde sig bakom Svenska Cheerleadingförbundet var fem talare som hade anmält sig på talarlistan; Henrik Johansson Svenska Sportdykarförbundet, Cenneth Åhlund Svenska Bågskytteförbundet, Minette Rogner, Svenska Amerikanska fotbollsförbundet, Anders Emanuelson Svenska Mångkampsförbundet och Pierre Thullberg Svenska Fäktförbundet.


Störst tack vill vi dock rikta till Frisbeesportförbundet och Petra Björk som lade fram yrkandet om bifall på vår ansökan till stämman. Det förslag som sedan också röstades fram.


När det gick till omröstning lade RIMs mötesordförande Peter Örn fram de två olika förslagen om styrelsens avslag och det andra förslaget som var Petra Björks förslag att bifalla.


Även Suzanne Lundvall från Svenska Gymnastikförbundet gick upp och meddelade att SvGF skulle avstå att rösta vid en eventuell omröstning.


Först användes acklamation, därefter begärdes votering av flera parter. Då det var övertygande gröna spadar för oss behövdes inte votering med rösträkning. Därför finns inte heller några exakta röstsiffror att redovisa.


-- För det första är det ett otroligt erkännande för våra utövare och vår idrott. Det kommer skänka självkänsla till alla våra utövare. Många unga tjejer som kommer känna sig stärkta av att bli erkända på samma sätt som all annan idrott, sa vår förbundsordförande när hon intervjuades av Radiosporten.


Vad som händer nu och hur det konkret kommer att påverka våra medlemmar, det vill säga alla medlemsföreningar runt om i landet, det vet vi inte ännu. Nu vidtar ett omfattande arbete där vi först måste analysera dagens beslut och sedan lägga upp vår strategi och anpassa organisationen för att kunna förvalta det förtroende som getts oss på allra bästa sätt. Men vi utlovar att när vi har mer i klarhet vad som kommer att hända, då är våra medlemmar de första som kommer att informeras och få veta det.


Än en gång - Till er alla som delat vår kamp. Tack för att ni kämpat med oss och tack för ert enorma stöd. Detta är en seger för oss alla. Vi är enormt stolta och glada. Svensk cheerleading har fått sitt erkännande när vi idag blev invalda som ett specialidrottsförbund i det svenska Riksidrottsförbundet. 


Cheerleadingförbundets kommentarer till Gymnastikförbundets yttrande

Svenska Gymnastikförbundet har i sitt yttrande till Riksidrottstyrelsen rekommenderat att Svenska Cheerleadingförbundet inte ska få bli ett eget specialidrottsförbund i RF. Här kan ni läsa våra kommentarer till det yttrandet i sin helhet.

Hej!


Här är Svenska Cheerleadingförbundets kommentarer på det yttrande ni lämnat till Riksidrottsstyrelsen gällande vår medlemsansökan. Vi tycker att det är viktigt att ni får rätt bild av hur det ni skriver upplevs av cheerleadingföreningarna.


I ert yttrande skriver ni att avtalet mellan Svenska Gymnastikförbundet (SvGF) och Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) inte reglerar att våra medlemmar måste vara medlemmar i SvGF för att få LOK-stöd.


Vi skulle önska att ni hade nämnt att våra medlemsföreningar har varit tvungna att ansluta sig till SvGF för att få statliga och lokala aktivitetsstöd sedan 1995 ända tills idag, trots att meningen med avtalet var att ge cheerleadingföreningar tillgång till statligt stöd utan att vara anslutna till en gymnastikförening.


Vi har påtalat detta vid möten i 15-års tid, utan att det har ändrats.


I ert yttrande verkar det som att våra föreningar är nöjda med situationen. Undersökningar bland våra medlemmar, samt det föreningarna lyfter på våra årsmöten visar en helt annan bild. Föreningarna har på årsmöten under flera års tid lyft och diskuterat frågan om att få bli egna medlemmar i Riksidrottsförbundet.


Vi skulle inte ansöka om eget medlemskap i Riksidrottsförbundet om inte föreningarna förespråkade det.


Att uppta cheerleading som disciplin under gymnastik vore inte det bästa för utvecklingen av idrotten cheerleading. Genom att vara associerade genom Gymnastikförbundet missgynnas idrotten cheerleading ifråga om ekonomi, halltider, redskap, ledarskap, och utveckling av idrotten.


Vi tror att cheerleading bättre företräds av någon som kan och prioriterar vår verksamhet än någon annan.


Ni nämner synergieffekter i ert yttrande. Tyvärr anser vi att de effekterna inte främst kommer våra cheerleadingföreningar till del. Vi har andra behov vad gäller hallar och ledarskap. Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet behöver ske nära intresset för vår idrott och därmed även i samarbete med spelsporterna.


Redskapsfrågan är en långvarig konflikt där reglementet som Svenska Gymnastikförbundet ställt upp gör att vi inte kan utnyttja samma redskap i vår utveckling. Det kan exempelvis handla om att våra utövare inte får använda redskapen eftersom de inte har rätt licens eller att de inte kan använda sina cheerskor på tumblinggolv, för att bara nämna ett par exempel.


Vi hoppas att ni läser våra kommentarer. Vi ser fram emot ett svar på varför ni valt att skriva som ni gjort.


Med vänliga hälsningar Förbundsstyrelsen Svenska Cheerleadingförbundet

Stort engagemang och stöd för svensk cheerleading
Sveriges samtliga cheerlag under VM 2019; Team Sweden Allgirl, Team Sweden Coed och Team Sweden Junior Allgirl. Foto: Marni Lambeck.
Vi är tacksamma men inte förvånade över det stöd för vår ansökan som aktiva, tränare och föreningar visat. Det är tydligt att frågan om att bli erkända som ett eget förbund engagerar. Kärnan i cheerleading är att nå ut till en publik och det har vi verkligen, tillsammans som en rörelse, lyckats med!

Det har skrivits debattartiklar och sporten har genom våra föreningar runt om i hela landet fått uppmärksamhet i såväl tidningar, som radio och TV. Den gemensamma nämnaren är vår ansökan om att få bli ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet.


Vi är så tacksamma och stolta över den kraft, styrka och det engagemang som svensk cheerleading uppvisar.


Debattartiklarna som publicerats på debattsidor:

Dessutom har omkring 4 780 medlemmar skrivit under de debattartiklar som publicerats av våra medlemsföreningar i olika tidningar runt om i landet.


 • Norrbotten; Arctic Cheer Avalanches, Cheer Future, Kalix Cheerleading Team, Luleå Cheer & Dance Team och Cheer Unity Piteå
 • Västerbotten; Cheer Force Allstar och Skellefteå Cheerleading
 • Värmland; KGF CheerXplosion
 • Stockholm; Action Athletics, Dynamite Cheerleading, Eastcoast Cheerleading, Haninge Cheer Elite, Power Cheer Allstars, SOL GF, Twisters Cheer Elite, Tyresögymnastiken IAC, United Movement Cheer
 • Småland; Jönköping Spartans Cheer
 • Västmanland; Rising Cheer Athletics
 • Östergötland; Linköping Lightning
 • Skåne; Malmö Allstar Cheer

Artiklar som publicerats av politiska ledarsidor:

Namninsamlingar:

Reportage i radio, tidningar och TV:

Sedan har svensk cheerleading synts runt om i hela landet i olika reportage där man uppmärksammat att vi ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet.


Det finns möjligheter att följa förhandlingarna och mötet för alla som inte kan vara på plats:

Cheerleading hör hemma i Riksidrottsförbundet
Idag fredag 24 maj inleds Riksidrottsmötet i Jönköping. Under helgen ska delegaterna bland annat fatta beslut om Svenska Cheerleadingförbundet ska beviljas medlemskap som ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet eller inte. Vi kommer att åka med en delegation till Riksidrottsmötet för att få vår ansökan prövad. 

Cheerleadingförbundet uppfyller alla sifferkrav för att få bli medlemmar. SCF har funnits i över 20 år och består av nästan 11 000 utövare fördelat i 55 medlemsföreningar. Kraven för att få bli medlemmar i Riksidrottsförbundet är att en förening bör ha minst 1 500 utövare, och 25 medlemsföreningar. Utifrån Riksidrottsförbundets krav räknas SCF därmed som ett stort förbund.

 

Antalet utövare växer snabbt, och engagerar särskilt flickor och tjejer i tonåren. En grupp andra idrotter har svårt att nå ut till. På bara tre år har antalet utövare mer än fördubblats. Svenska Cheerleadingförbundet tog också i april sitt första VM-guld i juniorklassen.

 

Ett medlemskap i RF skulle ge SCF samma förutsättningar som andra idrotter och idrottsförbund, och möjliggöra för cheerleading att fortsätta växa.

 

Riksidrottsförbundet talar om att ge mer stöd till ungdomar som idrottar längre, samt om jämställd idrott. De stöden vill vi som engagerar dessa ungdomar ta del av, säger Katarina Eriksson, ordförande för Svenska Cheerleadingförbundet.

 

Orsaken till att SCF inte föreslås få bli medlemmar anses vara att cheerleading är för likt gymnastik. Gymnastikförbundet, som SCF sedan länge har ett samarbetsavtal med, har lämnat in ett yttrande till Riksidrottsstyrelsen där de föreslår att cheerleading inte ska få bli en egen idrott.


Cheerleading är en egen idrott med en helt egen kultur. Även om det finns akrobatiska inslag bygger cheerleading framför allt på att engagera publiken, kreativitet och laganda. Även på internationell nivå är uppdelningen mellan gymnastik och cheerleading glasklar, säger Katarina Eriksson.

 

På Riksidrottsmötet kommer SCF gå emot Riksidrottsstyrelsens rekommendation och försöka få gehör för sin ansökan.

Vi hoppas att delegaterna ser värdet en snabbt växande idrott som når nya grupper. Vi vill att de röstar för vår ansökan, avslutar Katarina Eriksson.

Öppet brev till alla delegater på Riksidrottsmötet 2019
Inför Riksidrottsmötet 2019 i Jönköping 24-26 maj har Svenska Cheerleadingförbundets förbundsstyrelse skickat ett öppet brev till samtliga delegater som kommer att medverka och rösta under Riksidrottsmötet. Här har ni brevet i sin helhet.
Hej,

Som ni kanske känner till har vi i Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) ansökt om att få bli medlemmar i Riksidrottsförbundet. Vi hoppas ni ser det vi kan bidra med och väljer att stödja vår medlemsansökan nästa söndag under RIM 2019. 

 

Cheerleading är en idrott som växer för varje år.

 

Svenska Cheerleadingförbundet har funnits nära 25 år och vi engagerar cheerleaders över hela Sverige i över 50 aktiva föreningar. Det finns utövare i alla åldrar och på alla nivåer. Vi har bland annat träningsverksamhet, matchverksamhet och ren tävlingsverksamhet. Vi har ett etablerat, starkt system för utbildning av tränare och domare, ändå upp på internationell nivå.

 

I år vann vårt svenska juniorlandslag Sveriges första guld på ett världsmästerskap, när de vann junior-VM i Orlando, USA.

 

I dag har vi, som ni kanske vet, ett samarbete med Svenska Gymnastikförbundet. När vi tog steget ur Svenska Amerikanska Fotbollsförbundet, behövde vi hitta en neutral samarbetspartner för att våra medlemsföreningar skulle kunna få tillgång till ekonomiskt stöd. Vi har haft samarbetet i dryga 20 år, och har haft lång tid på oss att försöka bygga upp samarbetet, och att utvärdera det.

 

Vi har kommit fram till att vi behöver få vara egna medlemmar för att få möjlighet att företräda oss själva. Med över 10 000 aktiva cheerleaders som medlemmar anser vi att det är dags nu.

 

Vår idrott bygger på en annan grund än gymnastik. Grunden i cheerleading är laganda och att entusiasmera genom rytmiska rörelser. Vi använder inte heller samma redskap som gymnastik, och delar inte samma kultur.

 

Vi kommer inte att bli en del av Svenska Gymnastikförbundet.

 

Vi tror att ni som är medlemmar i Riksidrottsförbundet kan förstå frustrationen av att sorteras in under ett förbund med svag koppling och därmed svag förståelse för er idrott, dess resursbehov och utmaningar.

 

Vi vill bli medlemmar i Riksidrottsförbundet och tror vi kan bidra till idrottsrörelsen genom att vi attraherar grupper andra idrotter har svårt att nå ut till. Vi är särskilt starka bland flickor i tonåren, en ålder då många tyvärr slutar idrotta. Vi vill ge fler möjlighet att träna cheerleading på olika nivåer, och det kan ett medlemskap i Riksidrottsförbundet möjliggöra.

 

Vi tror på en mångfald av olika idrotter och att vi kan utvecklas bäst om vi får företräda oss själva, även om vi gärna samarbetar med andra förbund på föreningsnivå. Att samarbeta är en del av vad vår idrott bygger på, samarbete både inom laget och med andra idrotter.

 

Det är därför vi önskar att ni röstar för vår medlemsansökan den 26 maj.

 

Ni är varmt välkomna att höra av er om ni har några frågor!

 

Det går att nå mig på min mail ordforande@cheerleading.se, på Facebook eller på twitter @OrdforandeSCF.

 

Se gärna filmen som International Cheer Union spelat in angående vår ansökan; https://www.facebook.com/svenskcheerleading/videos/2297586473639670/

 

Vi ses på Riksidrottsmötet!