Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Coronaviruset
Senast uppdaterat 2020-11-24

Svenska Cheerleadingförbundet följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer som lämnas från ansvariga myndigheter med ansvar för och kompetens på området när det handlar om coronaviruset, covid-19. Den information vi har tillgång till finns samlad på denna sida.

Informationen uppdateras kontinuerligt.

 

SCF står i kontinuerlig kontakt med Riksidrottsförbundets corona-grupp. Idrottens förmåga att ta ansvar är en grund till att begränsningarna släpps och vi ska fortsatt visa att vi klarar det förtroendet. De fortsatta anpassningarna är svensk cheerleadings sätt att ta ansvar och förtjäna förtroendet vi nu har fått. 


Nedan följer de rekommendationer som gäller för träning och idrottsverksamhet, utifrån nu gällande beslut, förordningar och rekommendationer.

Lokala restriktioner

I vissa regioner gäller nu lokala restriktioner. Det går att läsa mer om dem på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vid lokala restriktioner ska varje berörd förening kontakta SCF för rådgivning gällande tolkning av restriktionerna för vår idrott.


Uppsala

Lokala restriktioner gäller: 21 oktober-13 december (förlängt 17 november)


Skåne

Lokala restriktioner gäller: 27 oktober-13 december (förlängt 17 november)


Stockholm

Lokala restriktioner gäller: 29 oktober-13 december (förlängt 19 november)


Västra Götaland

Lokala restriktioner gäller: 29 oktober-13 december (förlängt 19 november)


Östergötland

Lokala restriktioner gäller: 29 oktober-13 december (förlängt 19 november)


Halland

Lokala restriktioner gäller: 3 november-13 december (förlängt 24 november)


Jönköping

Lokala restriktioner gäller: 3 november-13 december  (förlängt 24 november)


Örebro

Lokala restriktioner gäller: 3 november-13 december  (förlängt 24 november)


Sörmland

Lokala restriktioner gäller: 5 november-13 december  (förlängt 24 november)


Kronoberg

Lokala restriktioner gäller: 5 november-13 december  (förlängt 24 november)


Kalmar

Lokala restriktioner gäller: 10 november-13 december  (förlängt 24 november)


Norrbotten

Lokala restriktioner gäller: 10 november-13 december  (förlängt 24 november)


Västerbotten

Lokala restriktioner gäller: 10 november-13 december  (förlängt 24 november)


Dalarna

Lokala restriktioner gäller: 12 november-13 december  (förlängt 24 november)


Gotland

Lokala restriktioner gäller: 12 november-13 december  (förlängt 24 november)


Värmland

Lokala restriktioner gäller: 12 november-13 december  (förlängt 24 november)


Västmanland

Lokala restriktioner gäller: 12 november-13 december  (förlängt 24 november)


Gävleborg

Lokala restriktioner gäller: 16 november-13 december


Västernorrland

Lokala restriktioner gäller: 16 november-13 december


Jämtland-Härjedalen

Lokala restriktioner gäller: 19 november-13 december


De lokala restriktionerna kan eventuellt förlängas om länsstyrelsen och smittskyddet så beslutar.


Region Blekinge har dessutom skärpta regionala råd.


Detta gäller för cheerleading i Stockholm, Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Halland, Jönköping, Örebro, Sörmland, Kronoberg, Kalmar, Norrbotten, Västerbotten, Dalarna, Gotland, Värmland, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland

Senior och uppåt (äldre än 05)

 • Ställ in träning. Samla heller inte laget för lagkvällar eller liknande.
 • Ställ in blandade åldrar, dvs lag med vissa äldre än 05, vissa yngre, eller låt de som är äldre stanna hemma

Minior och junior

 • Får inte bygga
 • Träna gärna utomhus.
 • Tänk till på transporter
 • I de fall det inte går att genomföra träning, ta ansvar och ställ hellre in

Övrigt

 • Ställ in styrelsemöten IRL, genomför digitalt
 • Delta inte på utbildningar
 • Ta ett extra varv gällande rutiner och handlingsplaner

  Transporter:
  Speciellt Uppsala, Skåne - undvik i möjligaste mån kollektiv trafik och att samåka med andra än de som träffas i vardagen. 
  Speciellt Norrbotten, Västerbotten, Dalarna, Värmland, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland-Härjedalen - inga onödiga resor inom och utom regionen
Riktlinjer vid bekräftad smitta i förening​
 • Informera laget och övriga personer som den smittade personen varit i kontakt med​
 • Övriga i laget ska, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på om man får några symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).​
 • Vid symtom ska man isolera sig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.​
 • Medan man väntar på provsvaret ska man bete sig som om man har covid-19.​
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som ifrågavarande person använt och vistats i.​
 • Följ de regionala förhållningsreglerna och håll dig informerad via 1177.se.​
 • Styrelsen informerar SCF om smittan finns i föreningen.
Rekommendationer
Träningar på föreningsnivå:

Träningsverksamhet bör kunna, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras, dock med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott.

 

Utifrån hur det ser ut lokalt i era områden och föreningar har ni själva att ta ställning till om ni ska bedriva fortsatt verksamhet eller inte. Genomför riskbedömning

 

Tänk på att i alla lägen följa de ansvariga myndigheternas beslut och rekommendationer, samt att varje individs situation är unik. Allmäntillstånd eller sjukdomshistorik i den närmaste omgivningen kan påverka beslut om träningsnärvaro, eller deltagande i moment. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan som gäller.


 • Följ de direktiv som gäller för hygien. Gör det enkelt att tvätta händerna. Använd handsprit som komplement.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknande. Insjuknar man under idrottsaktiviteten går man hem direkt.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Undvik handhälsningar, kramar och annan för idrotten inte nödvändig närkontakt mellan utövare.
 • Minimera moment med, för vår idrott, ej nödvändig närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Undvik trängsel och begränsa antalet till max 50 personer. Se därför till att minimera antalet åskådare inklusive föräldrar, och i vissa fall antalet deltagare.
 • Minimera dessutom överlappning mellan lag. Överväg att inte träna flera lag samtidigt i samma hall.
 • Om möjligt träna utomhus, istället för inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Respektera individuella val baserat på de förhållanden som råder för individen.
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering.


Moment som innebär närkontakt

Begränsat byggande / stuntande bör kunna genomföras, dock enligt följande:

 

 • Använda fasta stuntgrupper på max 5 personer
 • Bygg säkra moment som inte kräver pass
 • Håll avstånd mellan de olika stuntgrupperna
 • Undvik att prova nya grupper och därmed rotera utövare så att fler får kontakt
 • Undvik pyramider där det krävs närkontakt mellan fler utövare
 • Minimera volter som kräver pass
 • Undvik lekar som medför att man måste ta i varandra

 

Vi vill även be er om att bygga med hänsyn till att ingen byggträning har skett under lång tid. Bygg säkert, med adekvat grundträning, och jobba med gradvis uppbyggnad.

 

För att kunna fatta korrekta beslut kring den egna verksamheten, samt deltagande i andra arrangemang ber vi alla föreningar att också hålla sig uppdaterade via folkhälsomyndighetens hemsida, samt krisinformation.se om det rådande läget.


Läger

Folkhälsomyndigheten har angett att bl.a. lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet, se mer här.

  

Samtliga restriktioner för träning inklusive moment som innebär närkontakt gäller även här.

 

UD avråder från resor till andra länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till vissa länder.

  

Här kan man läsa mer om UD:s avrådan!


Föreningar ska tills vidare avstå från utlandsresor, samt avstå från att ta in extern kompetens från länder där UD inte tillåter inresa till Sverige.

 

SCF kommer i dagsläget inte att ge sanktion för

·       träningsresor utomlands

·       tävlingar utomlands

·       extern kompetens från länder som inte tillåts inresa till Sverige

 

Tävlingar

SCF har inte sanktionerat någon tävling innan januari 2021. Förtydligande gällande den oundvikliga och för idrotten nödvändiga närkontakt som sker under ett program behöver innan dess göras. 

 

För att kunna ge rätt framförhållning inför tävling kommer SCF endast att sanktionera tävlingar som i tid medger minst 10 veckor av teknik- och programträning under normala förhållanden. Skälet är säkerhet, och att föreningar ska kunna förbereda sina utövare fysiskt och mentalt för en tävling. 

Vid eventuella ytterligare begränsningar eller restriktioner kommer SCF att komplettera med information framåt. Tillsammans med domarkåren och domaransvarig i SCF se över bedömningen inför denna säsong och dessa scenarion.  

 

Övriga beslut som fattats till följd av utvecklingen kring coronaviruset och covid-19:


Uppvisningar

Svenska Cheerleadingförbundet avråder tills vidare till genomförande av uppvisningar där ett eller flera lag visar upp för en publik eller varandra med hänvisning till förbudet mot mer än 50 deltagare vid offentliga tillställningar.

 

Utbildningar och möten

Tänk på att inga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer får hållas. Fråga er därför om ni behöver ordna andra möten än de som verkligen är verksamhetskritiska. Exempelvis kan årsmöten och andra sammankomster som inte är absolut nödvändiga flyttas framåt i tiden. 

 

Genomför ni utbildningar och möten tänk på att följa gällande rekommendationer för minskad smittspridning, samt att informera deltagarna om förhållningssätt och planering.

 

Här finner ni mer konkreta tips på hur ni kan genomföra ett årsmöte i digital form i Corona-tider.

 

Samtliga medlemsföreningar kan också kontakta Svenska Cheerleadingförbundet för rådgivning.

 

Ta fram rutinbeskrivningar eller handlingsplaner för följande

 • Rutin för att säkerställa träningslokalernas storlek i förhållande till antal utövare och fysisk distansering.
 • Checklistor och vid behov samverkan med fastighetsägaren (ofta kommunerna) avseende rengöring av lokaler och redskap, samt påfyllning av tvål och handsprit. Här kan man också skapa en karta över områden som används för träning, handtvätt, ankomst / avgång inklusive utrustning.
 • Rutiner för att säkerställa avstånd och rimliga flöden i områden där trängsel kan uppstå. Överväg åtgärder som kömarkering, att använda vissa dörrar endast för in- eller utgång, låsning av dörrar etc. Fokusera på trånga områden som korridorer och toalettutrymmen.
 • Träningsplanering inklusive ankomst / avgång, pauser, tvättställ, köer, osv.
 • Tillse att deltagare inte kommer för tidigt till träning eller stannar efter träningens slut.
 • Rutin för sjukdom som uppstår under träning.
 • Rutin för att deltagare testar för corona vid noterade symptom samt hur ni informerar övriga i föreningen vid konstaterad smitta.
 • Förslag på deltagarinformation/verksamhetsprotokoll. OBS, anpassa efter egna förhållanden och lokala restriktioner.

Säkerställ att tränare, deltagare och föräldrar har god kännedom om restriktioner och rutiner.

 

Frågor kring dessa riktlinjer

Varje förening behöver ta ansvar och med folkhälsan i fokus fatta beslut utifrån rådande situation, där ovanstående riktlinjer, tillsammans med myndigheternas beslut och rekommendationer, ger vägledning. För frågor, kontakta SCFs kansli. 

 

Viktiga informationskällor: 

Vid symtom och misstänkt smitta:

Vid sjukdoms- och luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta sjukvården via 1177. Besök inte någon vårdinrättning, utan kontakta alltid först 1177 Vårdguiden via telefon.

 

För generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13. 

 

Viktigt för alla att tänka på - Tänk på detta för att skydda dig själv och andra! 

 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom och minst 48 timmar efter att du är symtomfri.
 • Undvik kontakt med andra sjuka personer. Tänk även på riskgrupper som finns i er närhet. Visa särskild vaksamhet och försiktighet kring äldre personer.
 • Använd handsprit som komplement och när inte handtvätt är möjlig

För mer information tag del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan - idrott och träning ska därför fortsätta
Folkhälsomyndighetens besked är att träningar inte automatiskt ska ställas in med anledning av pandemin. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning, exempelvis genom att träningen sker utomhus, istället för inomhus.

 

Dessutom framhåller myndigheten att arrangören av aktiviteten (precis som tidigare) bör göra en riskbedömning för att identifiera åtgärder för att minska risken för smittspridning. Tänk också på att det kan se olika ut i olika delar av landet eller till och med inom samma region, distrikt eller kommun så gör alltid en egen riskbedömning och utgå inte enbart efter vad andra gör.

 

Riksidrottsförbundets arbete:

Från RF:s sida ges både stöd och råd till oss som specialidrottsförbund (nedan kallat SF).  

 

 • RF har bildat en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. I denna grupp samlas medarbetare från kansliet med specialkompetens om säkerhetsfrågor, kommunikation och juridik.
 • RF har inrättat en särskild e-postadress för frågor: corona@rfsisu.se. Detta är ett sätt att erbjuda en tydlig kanal in för alla frågor från SF, distrikt, idrottsföreningar och allmänheten.
 • RF gör även en första kartläggning gällande de ekonomiska konsekvenserna på idrottsrörelsen inför de kommande samtalen med regeringen.
 • RF har en fortlöpande dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).