SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Coronaviruset
Senast uppdaterat 2022-01-12
 

Svenska Cheerleadingförbundet följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer och riktlinjer som lämnas från ansvariga myndigheter gällande den pågående pandemin och covid-19.

 

Den information vi har tillgång till finns samlad på denna sida. Informationen uppdateras kontinuerligt.

 

Nedan följer de rekommendationer som gäller för träning och idrottsverksamhet, utifrån nu gällande beslut, förordningar och rekommendationer.

Undantag för seniorlandslag

Svenska Cheerleadingförbundet anser att de som är uttagna till aktuella seniorlandslag i cheerleading ska vara undantagna från regeringens rekommendation om att delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller till åtminstone den 31 januari 2022 och kan förlängas ytterligare beroende på aktuellt läge.

 

För att omfattas av undantaget ska man:

·      Vara uttagen i damlandslaget Team Sweden Allgirl 2021/2022

·      Vara uttagen i mixedlandslaget Team Sweden Coed 2021/2022

 

Det innebär att aktiva, som är uttagna till seniorlandslagen säsongen 2021/2022 och som omfattas av detta undantag, rekommenderas kunna delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas.

 

Landslagsaktiva rekommenderas ta kontakt med sin landslagstränare för mer information i frågan.

Cuper, läger eller andra större inomhusaktiviteter

Restriktioner gäller mellan den 23 december 2021 till och med den 31 januari 2022

 

Av de nya allmänna råden som gäller från 23 december 2021 framgår däremot att det inte är lämpligt med cuper, läger eller andra större aktiviteter inomhus som blandar många deltagare som annars inte träffas.

Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras. Råden gäller inte för yrkesmässig idrott.

 

För mer information klicka här. 

Tävling och uppvisning

Restriktioner gäller från 12 januari 2022

 

Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.

 

För 1-50 personer i publiken

Arrangörer av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (tävling,uppvisning) inomhus med antal publik 1-50 personer ska:

 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

 

För 50 och fler personer i publiken

Arrangörer av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (tävling, uppvisning) inomhus med fler än 20 och högst 500 personer i publik ska:

 • Vaccinationsbevis ska användas.
 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

 

Obs, Inom kort kommer även en maxgräns på 500 deltagare att införas för alla offentliga tillställningar inomhus, även med vaccinationsbevis. Datum för införande är inte klart då regeringen ännu inte beslutat i frågan.

 

 

För er som arrangör av tävling eller uppvisning

 • Gör val enligt ovan och informera SCF samt deltagande föreningar, deltagare och publik 
 • Ta fram rutin för genomförande av ert arrangemang (exempelvis hantering av vaccinationsbevis)
 • Varje arrangör måste kontakta polisen lokalt för att höra om deras lokala bedömning gällande arrangemang. OBS, detta gäller även vid små arrangemang (uppvisningar) med få lag, utan publik. 

 

För er som deltagare i tävling

 • Begär att samtliga över 18 år tar fram vaccinationsbevis snarast i det fall arrangemangen kräver det.
Säkerhetsplan för tävling och uppvisning

Som arrangör av tävling och uppvisning inom SCF krävs en tydlig rutin och säkerhetsplan för event. Nedan finns beskrivet vad som bör ingå i eran säkerhetsplan. 
Denna ska vara delgiven till SCF innan tillställningen arrangeras. 

 

Det SCF vill veta rutiner för är, 

 • Vem är säkerhetsansvarig för erat event? Delge telefonnummer samt mail-kontakt. 

 

Hur jobbar ni för att aktivt minska trängsel för, 

 

Publik

 • Insläpp i hallen 
 • Fik
 • Läktare

Deltagande lag och föreningar

 • Uppvärmningshall samt köer till dessa
 • Tävlingshall samt köer till dessa
 • Sekretariat samt köer till dessa
 • Omklädningsrum
 • Lunch-servering
 • Prisutdelning

 

Använder ni er utav vaccinationspass eller av andra åtgärder? (Obs, krav på vaccinationsbevis för arrangemang över 50 personer) 

Motivera beslut

 

Vilken krisplan har för konstaterad smitta / sjukdom på plats - hur hanteras det?

  • Hur agerar ni för att få reda på om någon smittats?
  • På vilket sätt kan ni separera en smittad från övriga ej smittade?

 

Under och efter eventet – om eventuell smitta konstateras – hur bidrar ni i smittspårningsarbetet, samt att förebygga och förhindra fortsatt smittspridning?

  • På vilket sätt informeras övriga deltagare om risken och att de kan ha varit utsatta för exponering av smitta?


Vid konstaterad smitta är arrangören ansvarig för att information går ut till deltagare i tillställningen. Exempel på information som bör gå ut är:

 • Säkerhetsansvarig på erat event 
 • Uppgift om när symtom uppstod
 • Uppgift om när personen provtagits
 • Under vilka tidpunkter personen befann sig i hallen
 • Hur tog personen sig till och från tävlingen
 • Vilket boende hade personen under tävlingshelgen
 • För tävlande deltagare som smittats tillkommer dessutom uppgift om …
  • Den smittade föreningens namn.
  • Vilket / vilka omklädningsrum som personen befunnit sig i.
  • Vilken / klasser samt eventuella sessions personen tävlade i, samt under vilka dagar.

 

Ställen där det lätt samlas människor och skapar trängsel, se över rutiner (flödesscheman), 

 • Beskriv era smittskyddsåtgärder för individer och tävlande lag
 • Beskriv era smittskyddsåtgärder för publik och funktionärer
Vaccinationsbevis

Rutin för vaccinationsbevis

 • Skapa rutin för kontroll.
 • Rutinen ska skriftligt dokumenteras samt mailas in till SCF
 • Kontroll av vaccinationsbevis, se länk, Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör | DIGG
 • Kontroll av vaccinationsbevis kräver även id-kontroll.
 • Ålderskontroll ska ske på samtliga som inte uppvisar vaccinationsbevis. 
 • Intyg för avrådan om vaccination hanteras manuellt (läkarintyg, minderåriga). 
 • Informera SCF via scf@cheerleading.se om ert val. 

 

Vid synpunkter på krav om vaccinationsbevis,

           

Vid frågor om förenlighet med grundlag, diskrimineringslag, rådsdiriktiv osv,

 •  Generellt svar på rf.se (kommer under dagen)
 •  Hänvisa till JO (justitieombudsmannen) samt DO (diskriminieringsombudsmannen).

 

Vid hot eller trakasserier mot er som arrangör

 • Spara bevis
 • Gör en polisanmälan
 • Kontakta SCF

 

Vid hot mot enskilda funktionärer,

 •  Följ interna rutiner
 • Vid hotfull stämning, backa, stäng dörrar, tillkalla polis
 • Gör en polisanmälan
 • Kontakta SCF

 

Riktlinjer vid bekräftad smitta i förening​
 • Informera de personer som den smittade personen varit i kontakt med.
 • Tillhör den som smittats ett lag ska övriga i laget, även utan symptom, tänka på att man kan vara smittad och därför vara extra uppmärksam på eventuella symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar, men upp till 14 dagar gäller)
 • Vid symtom ska man isolera sig och kontrollera med 1177.se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn. Medan man väntar på sitt provsvar ska man bete sig som om man har covid-19.
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som den som smittats kan ha använt och vistats i.
 • Styrelsen informerar SCF om smittan finns i föreningen via mejl till SCF (a) cheerleading.se
Pandemilagen

Riksdagen har beslutat att förlänga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) till den sista januari 2022. Detta för att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget förändras eller försämras.

 

Inga begränsningar finns kvar efter 29 september gällande antal åskådare eller utövare.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal, på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren disponerar ska däremot

 • begränsa antalet deltagare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 • skapa förutsättningar för deltagare att kunna hålla ett säkert avstånd från varandra
 • disponera in- och utpassager på ett sådant sätt att trängsel undviks.
Rekommendationer

Föreningar ska fortsatt skapa förutsättningar för att hålla avstånd och undvika trängsel genom tex gap mellan träningstillfällen.

Varje individs situation är unik. Allmäntillstånd eller sjukdomshistorik i den närmaste omgivningen kan påverka beslut om träningsnärvaro, eller deltagande i moment. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan som gäller.

 • Testa vid bekräftad Covid-19 i laget. Vaccinerade utan symptom kan delta i träning medan de väntar på provsvar. Ovaccinerade ska undvika kontakt i 7 dagar.
 • Den som har symtom, ska inte delta, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det ha gått minst sju dygn sedan insjuknande. Insjuknar någon under idrottsaktiviteten går man hem direkt.
 • Gör det fortsatt enkelt att tvätta händerna och hålla god hygien.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Undvik trängsel och skapa förutsättningar för deltagare att kunna hålla ett säkert avstånd från varandra.
 • Begränsa antalet personer i lokalen på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 • Respektera individuella val baserat på de förhållanden som råder för individen.
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering.

 

Resor till och från andra länder inklusive samarbete med extern kompetens

Den generella avrådan från icke nödvändiga resor hävs från 1 oktober 2021. Resenärer har fortsatt ett stort ansvar att själva ta reda på vad som gäller på resmålet och att följa de regler och rekommendationer som finns. I många länder fortfarande restriktioner som kan påverka en resa.

Föreningar bör tills vidare avstå från att ta in extern kompetens från länder där UD inte tillåter inresa till Sverige.

För inresan till Sverige behöver föreningen kontrollera vilka inreseregler som gäller. Dessa kan ändras med kort varsel. Se följande länk

 

Varje förenings som tar in extern kompetens från andra länder tar ett stort ansvar gällande smittspridning.

 

Tävlingar och uppvisningar

Arrangören ska:

 • begränsa antalet deltagare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 • skapa förutsättningar för deltagare att kunna hålla ett säkert avstånd från varandra
 • disponera in- och utpassager på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Genomförande av tävlingar/uppvisningar ska ske enligt riktlinjer för allmän sammankomst/offentlig tillställning. Se polisens hemsida

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/

Samtliga medlemsföreningar kan också kontakta Svenska Cheerleadingförbundet för rådgivning.

 

Ta fram rutinbeskrivningar eller handlingsplaner för följande

 • Säkerställ träningslokalernas storlek i förhållande till antal utövare och fysisk distansering.
 • Checklistor och vid behov samverkan med fastighetsägaren (ofta kommunerna) avseende rengöring av lokaler och redskap, samt påfyllning av tvål och handsprit. Här kan man också skapa en karta över områden som används för träning, handtvätt, ankomst / avgång inklusive utrustning.
 • Säkerställ avstånd och rimliga flöden i områden där trängsel kan uppstå. Överväg åtgärder som kömarkering, att använda vissa dörrar endast för in- eller utgång, låsning av dörrar etc. Fokusera på trånga områden som korridorer och toalettutrymmen.
 • Träningsplanering inklusive ankomst / avgång, pauser, tvättställ, köer, osv.
 • Tillse att deltagare inte kommer för tidigt till träning eller stannar efter träningens slut.
 • Rutin för sjukdom som uppstår under träning.
 • Rutin för när deltagare testar för covid-19 vid noterade symptom samt hur ni informerar övriga i föreningen vid konstaterad smitta.

Säkerställ att tränare, ledare, deltagare och föräldrar har god kännedom om föreningens rutiner.

 

Frågor kring dessa riktlinjer

Varje förening behöver ta ansvar och med folkhälsan i fokus fatta beslut utifrån rådande situation, där ovanstående riktlinjer, tillsammans med myndigheternas beslut och rekommendationer, ger vägledning. För frågor kontakta SCFs kansli. 

Svenska Cheerleadingförbundet står i kontinuerlig kontakt med Riksidrottsförbundets corona-grupp.

Viktiga informationskällor

Vid symtom och misstänkt smitta:

Vid sjukdoms- och luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta sjukvården via 1177. Besök inte någon vårdinrättning, utan kontakta alltid först 1177 Vårdguiden via telefon.

 

För generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13. 

 

Viktigt för alla att tänka på - Tänk på detta för att skydda dig själv och andra! 

 

 • Vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot smitta. Visa hänsyn till medmänniskor, och särskilt till personer i riskgrupper.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom och minst 48 timmar efter att du är helt symtomfri.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Använd handsprit som komplement och när inte handtvätt är möjlig.
 • För mer information tag del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Riksidrottsförbundets arbete:

Från RF:s sida ges både stöd och råd till oss som specialidrottsförbund (nedan kallat SF).  

 

 • RF har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. I denna grupp samlas medarbetare från kansliet med specialkompetens inom säkerhetsfrågor, kommunikation och juridik.
 • RF har inrättat en särskild e-postadress: corona@rfsisu.se. Detta är ett sätt att erbjuda en tydlig kanal in för alla frågor från SF, distrikt, idrottsföreningar och allmänheten.
 • RF gör löpande kartläggningar gällande de ekonomiska konsekvenserna på idrottsrörelsen.
 • RF har en fortlöpande dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).