SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Coronaviruset
Senast uppdaterat 2021-07-01

 

Svenska Cheerleadingförbundet följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer och riktlinjer som lämnas från ansvariga myndigheter gällande den pågående pandemin och covid-19.

 

Den information vi har tillgång till finns samlad på denna sida. Informationen uppdateras kontinuerligt.

 

Idrottens förmåga att ta ansvar är en grund till att begränsningarna nu lättas och vi ska fortsatt visa att vi klarar det förtroendet. De fortsatta anpassningarna är svensk cheerleadings sätt att ta ansvar och förtjäna förtroendet vi har fått. 

 

Nedan följer de rekommendationer som gäller för träning och idrottsverksamhet, utifrån nu gällande beslut, förordningar och rekommendationer.

Vad som gäller lokalt på de orter och för den anläggning där ni håller till måste ni stämma av med respektive kommun. Det ni som förening också bör förbereda är att se över och säkerställa att ni har de rutiner och riktlinjer som finns tydligt dokumenterade i vårt protokoll (se nedan). Dessutom bör ni hålla er nogsamt informerade om de rekommendationer och riktlinjer som gäller och som ges av såväl ansvariga myndigheter, som det lokala och regionala smittskyddet.

Riktlinjer vid bekräftad smitta i förening​


 • Informera de personer som den smittade personen varit i kontakt med​.
 • Tillhör den som smittats ett lag ska övriga i laget, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och därför vara extra uppmärksam på eventuella  symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar, men upp till 14 dagar gäller).​
 • Vid symtom ska man isolera sig och kontrollera med 1177.se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.​
 • Medan man väntar på sitt provsvar ska man bete sig som om man har covid-19.​
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som den som smittats kan ha använt och vistats i.​
 • Följ de regionala förhållningsreglerna och håll dig informerad.​
 • Styrelsen informerar SCF om smittan finns i föreningen.
Pandemilagen

Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten, dvs även medlemmar i en idrottsförening, omfattas av pandemilagen.


Föreningen är ansvarig om föreningen är varaktigt och på heltid hyr lokal eller anläggning för idrottsverksamhet

Fastighetsägaren är ansvarig om föreningen hyr lokal eller anläggning för kortare tid, tex timmar per vecka.


Om fastighetsägaren är ansvarig, ska föreningen följa fastighetsägarens information utifrån pandemilagen.

Rekommendationer

Träningar på föreningsnivå:

Träningsverksamhet bör utifrån vad varje förening själv bestämmer, kunna genomföras, med hänsyn till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.

Det kan se olika ut i olika delar av landet eller till och med inom samma region, distrikt eller kommun. Ta själva ställning till hur ni bedriver er verksamhet. Genomför riskbedömning!

 

Tänk på att i alla lägen följa de ansvariga myndigheternas beslut och rekommendationer, samt att varje individs situation är unik. Allmäntillstånd eller sjukdomshistorik i den närmaste omgivningen kan påverka beslut om träningsnärvaro, eller deltagande i moment. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan som gäller.

 

 • Följ de direktiv som gäller för hygien. Gör det enkelt att tvätta händerna. Använd handsprit som komplement.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det ha gått minst sju dygn sedan insjuknande. Insjuknar man under idrottsaktiviteten går man hem direkt.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Undvik trängsel och begränsa antalet personer i lokalen.
 • Om möjligt träna utomhus, istället för inomhus.
 • Respektera individuella val baserat på de förhållanden som råder för individen.
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering.

För att kunna fatta korrekta beslut kring den egna verksamheten, samt deltagande i andra arrangemang ber vi alla föreningar att också hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndighetens hemsida, samt Krisinformation.se om det rådande läget.

 

Läger

Folkhälsomyndigheten har angett att lägerverksamheter kan arrangeras enligt dessa riktlinjer

  

UD avråder från resor till andra länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till vissa länder.

  

Här kan man läsa mer om UD:s avrådan!

Föreningar ska tills vidare avstå från utlandsresor, samt avstå från att ta in extern kompetens från länder där UD inte tillåter inresa till Sverige.

 

SCF kommer i dagsläget inte att ge sanktion för

 • träningsresor utomlands
 • tävlingar utomlands
 • extern kompetens från länder som inte tillåts inresa till Sverige

 

Tävlingar

SCF har inte sanktionerat någon tävling innan september 2021.

 

För att kunna ge rätt framförhållning inför tävling kommer SCF endast att sanktionera tävlingar som i tid medger minst tio (10) veckor av teknik- och programträning under normala förhållanden. Skälet till det är säkerhet, samt att föreningar ska kunna förbereda sina utövare fysiskt och mentalt för en tävling. 

 

Vid eventuella ytterligare begränsningar eller restriktioner kommer SCF att komplettera med information framåt. Tillsammans med domarkåren och domaransvarig i SCF kommer vi även att se över bedömningen inför denna säsong och dessa scenarion.  

 

Uppvisningar

Genomförande av uppvisningar ska ske enligt riktlinjer för allmänn sammankomst/offentlig tillställning. Följ de åtaganden ni som arrangör har enligt detta.
Antal i publik ska följa dessa regler. Ni ska ta ställning till sittande/sittande med anvisad sittplats.

 

Utbildningar och möten

Genomför ni utbildningar och möten tänk på att följa gällande rekommendationer för minskad smittspridning och riktlinjer för deltagarantal beroden på hur ni arrangerar. Informera ävendeltagarna om förhållningssätt och planering.

 

Samtliga medlemsföreningar kan också kontakta Svenska Cheerleadingförbundet för rådgivning.

 

Ta fram rutinbeskrivningar eller handlingsplaner för följande

 

 • Säkerställ träningslokalernas storlek i förhållande till antal utövare och fysisk distansering.
 • Checklistor och vid behov samverkan med fastighetsägaren (ofta kommunerna) avseende rengöring av lokaler och redskap, samt påfyllning av tvål och handsprit. Här kan man också skapa en karta över områden som används för träning, handtvätt, ankomst / avgång inklusive utrustning.
 • Säkerställ avstånd och rimliga flöden i områden där trängsel kan uppstå. Överväg åtgärder som kömarkering, att använda vissa dörrar endast för in- eller utgång, låsning av dörrar etc. Fokusera på trånga områden som korridorer och toalettutrymmen.
 • Träningsplanering inklusive ankomst / avgång, pauser, tvättställ, köer, osv.
 • Tillse att deltagare inte kommer för tidigt till träning eller stannar efter träningens slut.
 • Rutin för sjukdom som uppstår under träning.
 • Rutin för när deltagare testar för covid-19 vid noterade symptom samt hur ni informerar övriga i föreningen vid konstaterad smitta.
 • Exempel på deltagarinformation/verksamhetsprotokoll. OBS! Måste anpassas efter egna förhållanden och lokala restriktioner i det fall ni vill använda exemplet.

Säkerställ att tränare, ledare, deltagare och föräldrar har god kännedom om restriktioner och rutiner.

 

Frågor kring dessa riktlinjer

Varje förening behöver ta ansvar och med folkhälsan i fokus fatta beslut utifrån rådande situation, där ovanstående riktlinjer, tillsammans med myndigheternas beslut och rekommendationer, ger vägledning. För frågor kontakta SCFs kansli. 

 

Svenska Cheerleadingförbundet står i kontinuerlig kontakt med Riksidrottsförbundets corona-grupp.

Viktiga informationskällor

Vid symtom och misstänkt smitta:

Vid sjukdoms- och luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta sjukvården via 1177. Besök inte någon vårdinrättning, utan kontakta alltid först 1177 Vårdguiden via telefon.

 

För generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13. 

 

Viktigt för alla att tänka på - Tänk på detta för att skydda dig själv och andra! 

 

 • Vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot smitta. Visa hänsyn till medmänniskor, och särskilt till personer i riskgrupper.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom och minst 48 timmar efter att du är helt symtomfri.
 • Tvätta händerna ofta och noga. Använd handsprit som komplement och när inte handtvätt är möjlig.
 • För mer information tag del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Riksidrottsförbundets arbete:

Från RF:s sida ges både stöd och råd till oss som specialidrottsförbund (nedan kallat SF).  

 

 • RF har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. I denna grupp samlas medarbetare från kansliet med specialkompetens inom säkerhetsfrågor, kommunikation och juridik.
 • RF har inrättat en särskild e-postadress: corona@rfsisu.se. Detta är ett sätt att erbjuda en tydlig kanal in för alla frågor från SF, distrikt, idrottsföreningar och allmänheten.
 • RF gör löpande kartläggningar gällande de ekonomiska konsekvenserna på idrottsrörelsen.
 • RF har en fortlöpande dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).