SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Utbildade barn- och ungdomsledare

Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.

 

Majoriteten av aktivitetsledarna är ideella med andra professioner som de arbetar med. Det är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

 

Syfte

Stödets syfte är att få fler utbildade aktivitetsledare inom barn och ungdomsverksamheten i cheerleading.

 

Definition av aktivitetsledare

En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

 

Målgrupp

Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

 

Medel kan gå till:

Utbildningarna Ledarutbildning, Tränarutbildning samt Active Cheer som anordnas inom ramen för SCF:s utbildningsstruktur.

 

Belopp:

500 kr kan sökas i stöd för respektive kursdeltagare och utbildning.

 

Krav:

Projeksstödet grundar sig i LOK-stödsrapporteringen för cheerleading. För att kunna ta del av stödet behöver den sökande föreningen bedriva cheerleadingverksamhet för barn och ungdomar, dvs ha registrerade LOK-stödsaktiviteter i cheerleading likväl som att vara medlem i SCF.

 

Obs! Är föreningen medlem i SCF och har avsikten att starta upp cheerleading för barn och ungdomar men ännu inte har rapporterat cheerleading aktivitet går det att ansöka om projektstöd för att utbilda två aktivitetsledare.

 

Start- samt slutdatum:

Projektet ska avse insatser framåt i tiden och satsningen ska genomföras inom projektperioden. Startdatum behövder därmed vara efter den 31 augusti 2021 och slutdatum innan den 31 december 2021.

 

Ansökningsperiod:

Ansökningsperioden öppnar måndag den 28 juni och sista ansökningsdag är 31 augusti. Ansökningarna behandlas först efter sista ansökningsdag. Återrapportering ska ske efter avslutat projekt, dvs först efter att utbildningarna varit, men senast den 30 januari 2022. 

 

Ansökan samt återrapport görs via Idrottonline under fliken Idrottsmedel. För instruktioner kring hur man gör en ansökan vänligen se manualen som är länkad på följande sida.