SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Coronaviruset
Senast uppdaterat 2021-06-07

 

Svenska Cheerleadingförbundet följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer och riktlinjer som lämnas från ansvariga myndigheter gällande den pågående pandemin och covid-19.

 

Den information vi har tillgång till finns samlad på denna sida. Informationen uppdateras kontinuerligt.

 

Idrottens förmåga att ta ansvar är en grund till att begränsningarna nu lättas och vi ska fortsatt visa att vi klarar det förtroendet. De fortsatta anpassningarna är svensk cheerleadings sätt att ta ansvar och förtjäna förtroendet vi har fått. 

 

Nedan följer de rekommendationer som gäller för träning och idrottsverksamhet, utifrån nu gällande beslut, förordningar och rekommendationer.

Vad som gäller lokalt på de orter och för den anläggning där ni håller till måste ni stämma av med respektive kommun. Det ni som förening också bör förbereda är att se över och säkerställa att ni har de rutiner och riktlinjer som finns tydligt dokumenterade i vårt protokoll (se nedan). Dessutom bör ni hålla er nogsamt informerade om de rekommendationer och riktlinjer som gäller och som ges av såväl ansvariga myndigheter, som det lokala och regionala smittskyddet.

Pandemilagen

Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten, dvs även medlemmar i en idrottsförening, omfattas av pandemilagen.


Föreningen är ansvarig om föreningen är varaktigt och på heltid hyr lokal eller anläggning för idrottsverksamhet

Fastighetsägaren är ansvarig om föreningen hyr lokal eller anläggning för kortare tid, tex timmar per vecka.


Om fastighetsägaren är ansvarig, ska föreningen följa fastighetsägarens information utifrån pandemilagen.

Riktlinjer vid bekräftad smitta i förening​


 • Informera de personer som den smittade personen varit i kontakt med​.
 • Tillhör den som smittats ett lag ska övriga i laget, även om man inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och därför vara extra uppmärksam på eventuella  symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar, men upp till 14 dagar gäller).​
 • Vid symtom ska man isolera sig och kontrollera med 1177.se vad som gäller om symtomen inte går över på ett dygn.​
 • Medan man väntar på sitt provsvar ska man bete sig som om man har covid-19.​
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som den som smittats kan ha använt och vistats i.​
 • Följ de regionala förhållningsreglerna och håll dig informerad.​
 • Styrelsen informerar SCF om smittan finns i föreningen.
Idrottsspecifika moment

Aktiva födda 02 och yngre 
Begränsat byggande / stuntande bör kunna genomföras, dock enligt följande:

 • Bygg i korta pass där 10 min är normgivande, varva med andra moment.
 • Använda relativt fasta grupper för att underlätta smittspårning. Möjliggör för deltagarna att begränsa nya nära kontakter.
 • Undvik att prova nya grupper och därmed att rotera utövare så att fler får kontakt.
 • Minimera volter som kräver pass.
 • Undvik lekar som medför att man måste ta i varandra.
 • Tänk till gällande transporter. Res till och ifrån träningarna individuellt och undvik i möjligaste mån att resa kollektivt.

Vi vill även be er om att bygga med hänsyn till att ingen pyramidträning har skett under lång tid. Bygg säkert, med adekvat grundträning, och jobba med gradvis uppbyggnad.

 

Vi rekommenderar samtliga att av säkerhetsskäl trappa upp träningen stegvis. 

 

Aktiva födda 01 och äldre 

Begränsat byggande / stuntande bör kunna genomföras, dock enligt följande:

 

 • Kan träna i mindre grupper. Lag behöver därför delas.
 • Bygg i korta pass där 10 min är normgivande, varva med andra moment.
 • Använda relativt fasta grupper för att underlätta smittspårning. Möjliggör för deltagarna att begränsa nya nära kontakter.
 • Undvik att prova nya grupper och därmed att rotera utövare så att fler får kontakt.
 • Minimera volter som kräver pass.
 • Undvik lekar som medför att man måste ta i varandra.
 • Tänk till gällande transporter. Res till och ifrån träningarna individuellt och undvik i möjligaste mån att resa kollektivt.

Vi vill även be er om att bygga med hänsyn till att ingen byggträning har skett under lång tid. Bygg säkert, med adekvat grundträning, och jobba med gradvis uppbyggnad.

 

Vi rekommenderar samtliga att av säkerhetsskäl trappa upp träningen stegvis. 

Undantag för seniorlandslag

Cheerleadingförbundet anser att de som är uttagna till aktuella seniorlandslag i cheerleading ska vara undantagna från regeringens rekommendation om att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 21 februari. 


För att omfattas av undantaget ska man:

·      Vara uttagen i damlandslaget Team Sweden Allgirl 2020/2021

·      Vara uttagen i mixedlandslaget Team Sweden Coed 2020/2021


Det innebär att aktiva, som är uttagna till seniorlandslagen säsongen 2020/2021 och som omfattas av detta undantag, rekommenderas kunna återuppta sin verksamhet och fortsätta träna. Det är dock i slutändan respektive kommun som avgör vilka som tillåts träna i deras lokaler. 

Landslagsaktiva rekommenderas ta kontakt med sin landslagstränare för mer information i frågan.

Rekommendationer

Träningar på föreningsnivå:

Träningsverksamhet bör utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras, dock med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott.

 

Utifrån hur det ser ut lokalt i era områden och föreningar har ni själva att ta ställning till om ni ska bedriva fortsatt verksamhet eller inte. Genomför riskbedömning!

 

Tänk på att i alla lägen följa de ansvariga myndigheternas beslut och rekommendationer, samt att varje individs situation är unik. Allmäntillstånd eller sjukdomshistorik i den närmaste omgivningen kan påverka beslut om träningsnärvaro, eller deltagande i moment. Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan som gäller.

 

 • Följ de direktiv som gäller för hygien. Gör det enkelt att tvätta händerna. Använd handsprit som komplement.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det ha gått minst sju dygn sedan insjuknande. Insjuknar man under idrottsaktiviteten går man hem direkt.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Undvik handhälsningar, kramar och annan för idrotten inte nödvändig närkontakt.
 • Minimera moment med, för vår idrott, ej nödvändig närkontakt. Gör andra övningar istället.
 • Undvik trängsel och begränsa antalet personer i lokalen. Minimera därför antalet åskådare inklusive föräldrar, och i vissa fall antalet deltagare.
 • Minimera överlappningen mellan lag. Överväg att inte träna flera lag samtidigt, i samma hall.
 • Om möjligt träna utomhus, istället för inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma istället för i hallen, före och efter aktiviteter.
 • Respektera individuella val baserat på de förhållanden som råder för individen.
 • Informera aktiva, tränare/ledare och föräldrar om föreningens förhållningssätt och planering.

För att kunna fatta korrekta beslut kring den egna verksamheten, samt deltagande i andra arrangemang ber vi alla föreningar att också hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndighetens hemsida, samt Krisinformation.se om det rådande läget.

 

Läger

Folkhälsomyndigheten har angett att lägerverksamheter kan arrangeras enligt dessa riktlinjer från och med 1 juni. 

 

Extra träningar för ordinarie lagsammansättning (utan övernattning eller längre resor) definieras inte som läger.

  

UD avråder från resor till andra länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till vissa länder.

  

Här kan man läsa mer om UD:s avrådan!

Föreningar ska tills vidare avstå från utlandsresor, samt avstå från att ta in extern kompetens från länder där UD inte tillåter inresa till Sverige.

 

SCF kommer i dagsläget inte att ge sanktion för

 

 • träningsresor utomlands
 • tävlingar utomlands
 • extern kompetens från länder som inte tillåts inresa till Sverige

 

Tävlingar

SCF har inte sanktionerat någon tävling innan september 2021.

 

För att kunna ge rätt framförhållning inför tävling kommer SCF endast att sanktionera tävlingar som i tid medger minst tio (10) veckor av teknik- och programträning under normala förhållanden. Skälet till det är säkerhet, samt att föreningar ska kunna förbereda sina utövare fysiskt och mentalt för en tävling. 

 

Vid eventuella ytterligare begränsningar eller restriktioner kommer SCF att komplettera med information framåt. Tillsammans med domarkåren och domaransvarig i SCF kommer vi även att se över bedömningen inför denna säsong och dessa scenarion.  

 

 

Uppvisningar

Svenska Cheerleadingförbundet avråder tills vidare till genomförande av uppvisningar där ett eller flera lag visar upp för en publik eller varandra med hänvisning till förbudet mot mer än 8 deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

 

Utbildningar och möten

Tänk på att inga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 8 personer får anordnas. Fråga er därför om ni behöver hålla andra möten än de som verkligen är verksamhetskritiska. Exempelvis kan årsmöten och andra sammankomster som inte är absolut nödvändiga flyttas framåt i tiden. 

 

Genomför ni utbildningar och möten tänk på att följa gällande rekommendationer för minskad smittspridning, samt att informera deltagarna om förhållningssätt och planering.

 

Här finner ni mer konkreta tips på hur ni kan genomföra ett årsmöte i digital form under coronapandemin.

 

Samtliga medlemsföreningar kan också kontakta Svenska Cheerleadingförbundet för rådgivning.

 

Ta fram rutinbeskrivningar eller handlingsplaner för följande

 

 • Säkerställ träningslokalernas storlek i förhållande till antal utövare och fysisk distansering.
 • Checklistor och vid behov samverkan med fastighetsägaren (ofta kommunerna) avseende rengöring av lokaler och redskap, samt påfyllning av tvål och handsprit. Här kan man också skapa en karta över områden som används för träning, handtvätt, ankomst / avgång inklusive utrustning.
 • Säkerställ avstånd och rimliga flöden i områden där trängsel kan uppstå. Överväg åtgärder som kömarkering, att använda vissa dörrar endast för in- eller utgång, låsning av dörrar etc. Fokusera på trånga områden som korridorer och toalettutrymmen.
 • Träningsplanering inklusive ankomst / avgång, pauser, tvättställ, köer, osv.
 • Tillse att deltagare inte kommer för tidigt till träning eller stannar efter träningens slut.
 • Rutin för sjukdom som uppstår under träning.
 • Rutin för när deltagare testar för covid-19 vid noterade symptom samt hur ni informerar övriga i föreningen vid konstaterad smitta.
 • Exempel på deltagarinformation/verksamhetsprotokoll. OBS! Måste anpassas efter egna förhållanden och lokala restriktioner i det fall ni vill använda exemplet.

Säkerställ att tränare, ledare, deltagare och föräldrar har god kännedom om restriktioner och rutiner.

 

Frågor kring dessa riktlinjer

Varje förening behöver ta ansvar och med folkhälsan i fokus fatta beslut utifrån rådande situation, där ovanstående riktlinjer, tillsammans med myndigheternas beslut och rekommendationer, ger vägledning. För frågor kontakta SCFs kansli. 

 

Svenska Cheerleadingförbundet står i kontinuerlig kontakt med Riksidrottsförbundets corona-grupp.

Viktiga informationskällor


Vid symtom och misstänkt smitta:

Vid sjukdoms- och luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta sjukvården via 1177. Besök inte någon vårdinrättning, utan kontakta alltid först 1177 Vårdguiden via telefon.

 

För generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13. 

 

Viktigt för alla att tänka på - Tänk på detta för att skydda dig själv och andra! 

 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom och minst 48 timmar efter att du är helt symtomfri.
 • Undvik kontakt med andra sjuka personer. Tänk även på riskgrupper som finns i er närhet. Visa särskild vaksamhet och försiktighet kring äldre personer.
 • Använd handsprit som komplement och när inte handtvätt är möjlig.

För mer information tag del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan - idrott och träning ska därför fortsätta
Folkhälsomyndighetens besked är att träningar inte automatiskt ska ställas in med anledning av pandemin. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning, exempelvis genom att träningen sker utomhus, istället för inomhus.

 

Dessutom framhåller myndigheten att arrangören av aktiviteten (precis som tidigare) bör göra en riskbedömning för att identifiera åtgärder för att minska risken för smittspridning. Tänk också på att det kan se olika ut i olika delar av landet eller till och med inom samma region, distrikt eller kommun så gör alltid en egen riskbedömning och utgå inte enbart efter vad andra gör.

 

Riksidrottsförbundets arbete:

Från RF:s sida ges både stöd och råd till oss som specialidrottsförbund (nedan kallat SF).  

 • RF har bildat en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. I denna grupp samlas medarbetare från kansliet med specialkompetens inom säkerhetsfrågor, kommunikation och juridik.
 • RF har inrättat en särskild e-postadress: corona@rfsisu.se. Detta är ett sätt att erbjuda en tydlig kanal in för alla frågor från SF, distrikt, idrottsföreningar och allmänheten.
 • RF gör även en första kartläggning gällande de ekonomiska konsekvenserna på idrottsrörelsen inför de kommande samtalen med regeringen.
 • RF har en fortlöpande dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).